fbpx
Minister Tsang: Behoud bos en een schoon milieu onmisbaar voor groei van toerisme

Om de toerismesector echt tot een belangrijke pijler van de Surinaamse economie te maken, zijn behoud van het bos en een schoon milieu onmisbaar, is de overtuiging van minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme.

Alleen als de regering daadwerkelijk maatregelen neemt om de huidige 93 % bosbedekking te behouden, kan Suriname zich blijven profileren als het meest bosbedekte land ter wereld. Tegelijkertijd zal dan moeten blijken dat Suriname ook de rest van het milieu serieus neemt. Het verbod op de import en het gebruik van foam dat het ministerie per 1 mei 2019 heeft afgekondigd is daarvoor een belangrijk stap.

Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat de regering een goede balans vindt tussen de noodzakelijke sociale en economische ontwikkeling in het land en het behoud van het huidige bosareaal. Tijdens de conferentie van de zogenaamde HFLD-(High Forest Cover, Low Degradation)-landen, die in februari 2019 in Paramaribo plaatsvond, stond dit vraagstuk centraal

‘’Eigenlijk zou het heel makkelijk zijn voor Suriname, we verkopen gewoon de helft van ons bos en dan hoeven we nooit meer geld te lenen. Maar dat doen we niet, Suriname kiest er voor het bos te behouden omdat dat goed is voor de hele wereld. Maar dat betekent dus wel dat we op een andere manier aan geld moeten komen voor onze eigen ontwikkeling. Het is bezopen dat wij als land met zoveel rijkdommen toch moeten struggelen om genoeg geld te hebben voor belangrijke zaken als onderwijs en gezondheidszorg.’’

De minister is zich er terdege van bewust dat als we Suriname willen ‘branden’ als groene en duurzame toerismebestemming, er nog heel veel moet gebeuren. Het gaat hem dan ook niet alleen om behoud van het bos, maar ook om meer beleid dat is gericht op behoud van een schoon milieu.

‘’Je kan wel zeggen dat je het groenste land van de wereld bent, maar als je toestaat dat mensen paddiekaf verbranden, dat ze hun vuil gewoon in de rivier dumpen en dat we nog veel plastic zakjes en foambakken gebruiken, zijn we niet geloofwaardig. Integendeel, we moeten nog veel meer inzetten op duurzaamheid. Dat kan bijvoorbeeld ook door geen of zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken, maar vol in te zetten op alternatieve brandstoffen zoals bio-energie’’, aldus Tsang.

Behalve het verbod op de import en het gebruik van foam staan er nog meer milieuvriendelijke stappen op de agenda, zoals het scheiden van afval zodat een deel hergebruikt kan worden. Alle relevante stakeholders en producenten worden hierbij betrokken.

Meer nieuws

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…