fbpx

Minister Tjong-Ahin: Internationale gemeenschap moet ambitieuzer zijn tegen biodiversiteitsverlies

GFC NIEUWS- De minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Silvano Tjong-Ahin heeft samen met meer dan 150 andere landen, internationale organisaties en belangengroepen op 30 september, tijdens een virtuele ontmoeting, een statement gegeven tijdens de eerste Verenigde Naties (VN) Biodiversiteits Top, welke en marge de 75ste sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, in New York werd gehouden.
Het thema van de summit was “Urgente Actie inzake Biodiversiteit voor Duurzame Ontwikkeling”. De minister gaf aan dat Suriname een land is dat in harmonie leeft met de natuur.
Het feit dat Suriname 93% bosbedekking bezit is in vergelijking met andere landen een bijzonder gegeven, waar wij uitzonderlijk trots op moeten zijn. De minister zei verder dat het betreurenswaardig is dat de Aichi Biodiversity Targets die de internationale gemeenschap zich ten doel had gesteld niet zijn bereikt.
De 20 Aichi Biodiversity Targets zijn opgesteld om vijf strategische doelen te kunnen bewerkstelligen ten behoeve van de bescherming van de biodiversiteit die door de lidlanden van de conventie inzake biodiversiteit (CBD) sinds 2010 worden nagestreefd.
Het doel van de VN Biodiversiteis Top is om te trachten politieke richting en impuls te geven aan de ontwikkeling van het nieuwe wereldwijde biodiversiteitsraamwerk na 2020.
Nu zijn de lidlanden van de CBD hard aan het werk om een nog ambitieuzer raamwerk van internationale afspraken te formuleren, zodat de degradatie van de biodiversiteit niet in versneld tempo door blijft gaan.
De minister wees erop dat Suriname de ambitie bezit, om de maagdelijke bossen die wij nog bezitten intact te houden. Dit is geen gemakkelijke taak en een verantwoording waar wij niet licht mee omspringen. In contrast hiermee zit Suriname in de top tien van de meest bedreigde landen in de wereld met betrekking tot zeespiegelstijging. Omdat het grootste gedeelte van onze economische activiteiten zich langs de kustlijn afspelen en het merendeel van onze bevolking daar ook woont, is deze bedreiging een groot zorgpunt.
Suriname heeft de Verenigde Naties Conventie inzake Biodiversiteit (CBD) in 1996 geratificeerd. Dit Verdrag heeft drie overkoepelende doelen: behoud van biologische diversiteit, duurzaam gebruik van biologische diversiteit, en een rechtvaardige verdeling van de voordelen voortvloeiend uit de toegang tot biologische bronnen en het gebruik hiervan.
In zijn toespraak aan de VN zei de minister dat de Covid-19-pandemie onze neus op het feit drukt dat we als mensen afhankelijk zijn van de natuur en dat het onze verantwoordelijkheid is om het evenwicht voor toekomstige generaties en onze planeet te bewaren. Hij zegt zijn persoonlijke committering toe om ervoor te helpen zorgen dat er op duurzame wijze gebruik wordt gemaakt van onze biodiversiteit.

BEKIJK OOK
Newmont Suriname eist dat alle werknemers gevaccineerd zijn tegen Covid-19