fbpx

Minister Somohardjo geeft verdere invulling aan formulering bevolkingsbeleid

GFC NIEUWS- Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft donderdag de digitale informatiebijeenkomst met betrekking tot de voortzetting van de formulering van het Bevolkingsbeleid geopend.
Hij gaf in zijn toespraak aan dat Suriname 26 jaar geleden deelnam aan de Internationale Conference on Population and Development in Cairo en daarmee de paradigmatische verschuiving onderschrijft. “Dat brengt met zich mee dat wij in ons streven naar een duurzaam welzijn en welvaart voor het Surinaamse volk gehouden zijn aan het respecteren van gelijke rechten voor elk individu, niemand uitgezonderd”.
Het accent ligt hierbij op de reproductieve gezondheid en rechten en de volledige en gelijkwaardige deelname van vrouwen en meisjes aan het burgerlijke, culturele, economische, politieke en sociale leven. Somohardjo benadrukte, dat alle vormen van discriminatie op grond van geslacht en de empowerment van vrouwen en meisjes, een voorwaarde vormen om dat streven naar uitbanning gestalte te kunnen geven.
Hij merkte op dat vanwege de ongunstige economische positie en de negatieve effecten van Covid-19 ons land voor immense uitdagingen staat bij de verwezenlijking van het streven naar welzijn en welvaart voor eenieder.
Het ministerie heeft in samenwerking met verschillende ministeriële- en andere partners het fundament gelegd voor het formuleren van een bevolkingsbeleid in de vorm van een Bevolkings Situatie Analyse.
Minister Somohardjo gaf verder aan dat het proces geen geplaveide weg was, vanwege de vele tekortkomingen in ons databestand. Logistieke- en organisatorische zaken hebben evenwel voor stagnatie gezorgd. Ondanks de vele hobbels bevindt de Bevolkings Situatie Analyse zich in de afrondende fase, dit door de gezamenlijke inspanning en de juiste focus. “Nu wij in de volgende fase, de formulering van het bevolkingsbeleid zijn beland, vertrouw ik op uw openheid, steun en medewerking’’, aldus de bewindsman.

BEKIJK OOK
Eindexamens Mulo midden juli