fbpx

Minister Somohardjo gaat voor transparante selectie ambtenaren hbo-opleiding

GFC NIEUWS- Het managementteam van het Hoger beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft een presentatie gegeven over de hbo-opleiding voor ambtenaren aan Biza-minister Bronto Somohardjo.
Hij is geïnformeerd over de totstandkoming, het doel, de structuur en de uitdagingen van de opleiding. De presentatie werd gedaan door Kavita Gangadin, hoofd Vorming en Opleiding van het ministerie.
Na de presentatie heeft de minister duidelijkheid gevraagd over de selectieprocedure. Hij vroeg hoe het kwam dat er van de 683 geregistreerden slechts 60 gekozen zijn. Gangadin merkte op dat de beschikbare locatie hierbij een rol heeft gespeeld. Over de selectiecriteria van 60, is er geen duidelijk uitleg gekomen.
De Biza-minister benadrukte het belang van transparantie bij de selectie. In dit kader heeft hij voorgesteld dat voortaan alle namen van de registreerden die voldoen aan de selectiecriteria, voortaan in een bak worden gedaan voor een loting. Gangadin voegde eraan toe dat het managementteam dit ondersteunt.
Voor nu heeft 20% van de ambtenaren een hbo-opleiding genoten. Somohardjo wilde weten hoeveel procent het streven is. Het managementteam is bezig dit uit te werken. Van het managementteam kreeg de minister te horen dat er ook heel veel uitvallers zijn. Uit evaluatie blijkt dat dit komt door het niet kunnen combineren van werk en school. Ook de afstand om colleges te bezoeken blijkt een probleem te zijn voor ambtenaren die in de verre districten wonen. Somohardjo benadrukte dat er gekeken moet worden hoe deze problemen op te lossen.
Gangadin heeft ook de uitdagingen gepresenteerd waarmee de opleiding te kampen heeft. Deze zijn: locatie, internetfaciliteiten, financiën, evaluatie resolutie waardering Hbo-diploma d.d. 18 februari 2020 SB 2020 en Covid-19. Door de uitbraak van Covid-19 zijn de lessen sinds maart gestaakt.
Gangadin deelde mee dat deze voor hbo binnenkort van start gaan. Echter voor wat betreft de lagere opleidingen, zijn deze vooralsnog stopgezet. Lessen verzorgen via internet is geen optie, omdat merendeel van de studenten niet over internet beschikt.
Over de hoogte van het collegegeld, werd aan de minister voorgehouden dat dit is vastgesteld op SRD 1500. Ambtenaren kunnen dit voldoen in twee termijnen van SRD 750. Gangadin deelde mee dat het collegegeld voor een groot deel wordt gesubsidieerd door de overheid. De werkelijke kosten bedragen rond de SRD 8.000.
Er zijn in Paramaribo reeds twee groepen ambtenaren gestart met de opleiding. De eerste startte in 2018. In Nickerie is een groep van 30 gestart in november 2019. Somohardjo gaf aan dat de opleidingen zijn speciale aandacht geniet.

BEKIJK OOK
Justitie en Politie blaast buurtmanagement nieuw leven in