fbpx

Minister Soerdjan pakt beleid gronduitgifte drastisch aan

Minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) is menens om het beleid op zijn departement drastisch aan te pakken.

Zeker als het gaat om de achterstanden in de gronduitgifte heeft de bewindsman plannen, die ertoe moeten leiden dat zaken transparanter en efficiënter geschieden. Eerst wil de minister de communicatie met de samenleving verbeteren. Daarnaast wenst hij methoden in te bouwen die de achterstand van uitgiften moet verkleinen.

Minister Soerdjan erkent dat er een grote achterstand is hetgeen ertoe leidt dat heel wat economische bedrijvigheid stagneren. De bewindsman wil de aanvragen per categorie sorteren. Hij geeft als voorbeeld de reeds vervallen erfpachtrechten en de stapel die binnenkort zal vervallen. Deze worden bij elkaar gesorteerd en afgehandeld binnen een bepaalde periode.

De meest simpele dingen waar de burgers recht op hebben zullen binnen korte tijd worden afgehandeld. Hij geeft nog een voorbeeld aan, dat overdrachten waar er geen op en aanmerkingen zijn, gelijk moeten worden afgehandeld in plaats van dat er maanden en soms jaren over wordt gedaan.

In een ontmoeting afgelopen dinsdag met alle districtscommissarissen heeft minister Soerdjan een beroep gedaan, dat zij hun netwerk gebruiken om achterstanden in te lopen. De bewindsman beloofde dat op zeer korte termijn een oproep komt naar de gemeenschap toe, over de afhandeling van deze zaken.

BEKIJK OOK
Galibi brengt visgronden in kaart

Een andere manier om de achterstanden in te lopen is de automatisering op het ministerie die in 2018 is ingezet te continueren. De tweede fase van dit project is aan het begin van deze maand opgeleverd, waardoor er nu meer transparantie bestaat en het traject van aanvraag tot toewijzing, beter te volgen.

De bedoeling is dat de districtscommissariaten in de toekomst worden aangesloten op dit netwerk, zodat zij ook de processen kunnen volgen waardoor de burger ook goed kan worden geïnformeerd. “Het is uiteindelijk de bedoeling dat bij nieuwe aanvragen er geen stagnatie meer optreedt, terwijl er gewerkt wordt aan methoden om de oude aanvragen die opgestapeld liggen, snel af te handelen”, stelt de minister.

‘’Ik realiseer me dat het makkelijker is gezegd dan gedaan en dat we niet moeten verwachten dat we in 2019 alle achterstanden van 20 jaar en langer hebben ingelopen‘’, aldus minister Soerdjan.

Als de gemeenschap ziet dat er methoden zijn doorgevoerd en vorderingen zijn geboekt, zal ze begrijpen dat de achterstand wel binnen een paar jaar tot het verleden zullen behoren, vindt de bewindsman.

Minister Soerdjan hamerde erop, dat de achterstanden in het toewijzen zorgen voor economische bedrijvigheid en dat de grond de basis vormt voor economische ontwikkeling.