fbpx
Minister Sewdien oriënteert zich in Wageningen

GFC NIEUWS- Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een werkbezoek gebracht aan Wageningen in het district Nickerie.

Daarbij heeft de bewindsman voornamelijk gekeken naar de werking van de bestaande pompgemalen in het gebied ten behoeve van de rijstsector.

Er zijn momenteel twee van de drie pompen in bedrijf. De regering probeert hiermee de rijstarealen van voldoende water te kunnen voorzien. Er zijn nieuwe pompen uit India, maar vanwege de Covid-19-situatie kunnen de technici nog niet naar ons land afreizen om de aannemer bij te staan bij het installeren daarvan.

Minister Sewdien zegt dat hij merkt dat met de beschikbare pompen, het waterniveau in de irrigatiekanalen toch aan het stijgen is. Enkele boeren hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de grond te bewerken, zodat binnenkort kan worden overgegaan tot de inzaai van de ruim 5.000 hectare rijstarealen.

Toch zijn er wat beperkingen die maken dat de pompen niet op volle capaciteit kunnen draaien. Een daarvan is de geringe stroomcapaciteit. Ook zijn niet alle primaire waterwegen opgeschoond. De overheid is nu druk bezig de kanalen op te halen, zodat het water vrijelijk stroomt naar de rijstvelden.

Een ander probleem waarmee het gebied kampt, is het watergetij. Per etmaal kunnen de pompen slechts zes uren het water pompen. De sluis nabij de Arawararivier, die moet zorgen voor de aanvoer van zoet water naar de Nickerierivier, verkeert namelijk in deplorable staat. Ook is er een coupure ontstaan waardoor alle irrigatiewater richting de Coppenamerivier stroomt. Met het ministerie van Openbare Werken wordt nagegaan op welke wijze dit opgelost kan worden, zodat er meer irrigatiewater beschikbaar zal zijn.

Minister Sewdien gaf ook aan, dat door de aanhoudende droogte de zouttong zich niet ver van gebied bevindt, wat ook nadelige gevolgen kan hebben voor het irrigatiewater. De bewindsman hoopt dat voor dit seizoen ongeveer 5.000-7.000 hectare ingezaaid kan worden.

Behalve Wageningen kijkt minister Sewdien naar de gehele waterhuishouding van het district. Volgens hem is het ook van belang dat de Wakaypompen in bedrijf blijven. Van de vier werkt er één niet; een draait perfect en de overige draaien niet op volledige capaciteit. Die pompen draaien al een week waardoor het stijging van het waterpeil merkbaar is. Het is de bedoeling om met fondsen van de IDB de pompen een onderhoudsbeurt te geven.

De bewindsman gaf, ten aanzien van de waterschappen in Nickerie, dat die onder beheer van het ministerie van LVV komen. Voorheen vielen ze onder beheer van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. De afspraken zijn reeds gemaakt binnen de politieke top en het wachten is het uitvoeren daarvan confrom de wettelijke procedures.

Wirendra Kalloe, Onderdirecteur Landbouw Regio-West geeft aan, dat er drie nieuwe pompen uit India reeds in ons land zijn. Ter illustratie geeft hij aan dat 1 nieuwe pomp de capaciteit overschrijdt van de twee werkende pompen die al ongeveer 60 jaar zijn. De pompen zijn zoals eerder gesteld noodzakelijk voor de rijsproductie. Indien de nieuwe pompen geïnstalleerd zijn, kan ook de inzaai verder verhoogd worden wat het hele land ten goede komt.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.

ANRS en politie Latour houden verkeerscontroles

GFC NIEUWS- De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) heeft samen met andere wetsdienaren van het politiebureau Latour op 17 november een gezamenlijke verkeerscontrole gehouden.