fbpx

Minister Sewdien legt bezoek af aan Nickerie

GFC NIEUWS- Minister Prahlad Sewdien heeft in het weekend een werkbezoek gebracht aan Nickerie.
De minister is door de districtscommissaris (dc) van Nickerie Nisha Kurban – Baboe en vertegenwoordigers uit de private sector van harte welkom geheten.
Harriette Ramdin heeft op verzoek van de dc van Nickerie het geheel gecoördineerd. Bij deze gevoerde gesprekken waren ook de overige gekozen assembleeleden van het district Nickerie aanwezig: Nisha Jhakry, Mohamed Gowrie, Steven Matsaleh en Ebu Jones.
“Ik ben hier voor een kennismakingsbezoek, maar wil van de gelegenheid gebruik maken een quick scan te maken van de sectoren die onder het ministerie van LVV vallen, wat dringende aanpak behoeft, wat de toekomstplannen zijn en hoe we samen de gehele sector naar grotere hoogten kunnen tillen”, gaf minister Sewdien aan zijn gehoor mee uit de verschillende sectoren. Er zijn gesprekken gevoerd met de rijst-, vee- en vissector.
De minister heeft onder andere gesproken met Albert Durga die een Markoesa project uitvoert van enkele hectaren en die nu in een oogstfase is. Behalve pulp is er op kleine schaal ook al jam, chutney, hotsauce, ketchup en meel verwerkt.
De Districtsraadsleden gaven aan wat ze reeds in het veld zijn tegengekomen. Door de bewindsman is gevraagd dit vast te leggen zodat ook hieraan gewerkt kan worden.
August Lila, directeur van de Waterschappen, vroeg de minister aandacht voor het achterstallig onderhoud van de Wakay pompen die dringend aangepakt moeten worden, gezien in oktober ingezaaid zal worden. De pompen zullen dan ingezet moeten worden vanwege de droogte in die periode. Aan de minister zijn opties gepresenteerd voor aanpak van de pompen zonder dat de boeren daar last van ondervinden. Gezien de urgentie heeft de minister Lila gevraagd de nodige voorbereidingen te treffen om de pompen te servicen.
Met de vertegenwoordigers van Vereniging Rijst Exporteurs (VRE), de Surinaamse Padie Boeren Associatie, de Vereniging Van Rijst Exporteurs, VVRE, de Coöperatie van Groenteverbouwers van de van Pettenpolder, KGVP, alsook het Visserscollectief zijn er ook gesprekken gevoerd en er is individueel met de minister gesproken over de aandachtspunten en plannen binnen hun vakgebied.
Tijdens de besprekingen is door verschillende actoren aangegeven, dat de dichtgeslibde vaargeul van de Nickerie rivier tot gevolg heeft dat maximaal 3000 ton kan worden ingeladen met alle gevolgen van dien.
Er is ook dringend aandacht gevraagd voor de waterhuishouding van het rijstdistrict. De minister gaf aan dat deze kwestie zijn aandacht heeft evenals het baggeren van de Nickerierivier.
Op de terugweg naar Paramaribo op maandag 3 augustus heeft de LVV bewindsman een oriëntatiebezoek gebracht aan het pompgemaal te Wageningen, alwaar hij nader uitleg kreeg.

BEKIJK OOK
Vader schiet 17-jarige zoon dood en pleegt daarna zelfmoord