fbpx

Minister Sewdien heeft gesprek met parlementsvoorzitter Frans-Guyana

GFC NIEUWS- Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op 7 augustus een gesprek gehad met de voorzitter van het Parlement van Frans-Guyana, president van de Collectivité Territoriale, de heer Rodolphe Alexandre.
Dit gesprek vloeit voort uit een gesprek uit 2018 tussen de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) en Alexandre. Minister Sewdien was toen voorzitter van de FSA en besprak toen vanuit zijn functie als vertegenwoordiger van de private sector de diverse issues om een verbreding en verdieping te realiseren tussen de twee buurlanden.
Vanuit zijn functie als minister van LVV kunnen nu zaken verder geconcretiseerd worden en beleid uitgevoerd worden om de onderlinge handel in agrarische producten te bevorderen. Het beleid van LVV zal erop gericht zijn om de agri-business samenwerking op gang te brengen.
Frans-Guyana is een enorme groeimarkt voor Surinaamse agrarische producten met een uitwaaiering naar de Franse eilanden in het Caraïbisch gebied.
Op dit moment zijn er diverse belemmeringen voor Surinaamse ondernemers om agrarische producten te exporteren naar Frans-Guyana. Er dient een ombuiging hierin te komen. Suriname kan haar verdiencapaciteit vergroten door de export te verruimen naar Frans-Guyana.
Minister Sewdien heeft de volgende zaken besproken met de heer Alexandre om hierin verandering te brengen, namelijk:
1. Gezamenlijk ontwerpen en uitvoeren van beleid om de illegale handel van producten te voorkomen
2. Synchronisatie van het beleid tussen de beide landen zodat de separate markten verruimd worden. Het creëren van schaalvoordelen versterkt het concurrentie vermogen van de beide landen.
3. Suriname zal ondersteuning bieden en trainingen verzorgen aan Frans-Guyana op het gebied van fytosanitaire issues en voedselveiligheid Als uitvloeisel van het eerste gesprek komt er een ‘Technical Joint Committee’ om de diverse issue’s te bespreken tussen de deskundigen van beide landen en oplossingen te bewerkstelligen ter bevordering van de onderlinge handel.
Op termijn wil minister Sewdien ook gemeenschappelijk een marketing traject uitzetten, zodat de gemeenschappelijke agrarische producten concurrerend kunnen worden afgezet op de internationale markt.
Uitgaande van de agri-business gedachte wil minister Sewdien de private sector meenemen in dit proces en zal de input van de ondernemers worden geïnventariseerd en onderdeel uitmaken van het beleid. Hierbij is het noodzakelijk dat de totale value-chain geoptimaliseerd wordt, zodat de belemmeringen worden weggenomen en de handelsrelatie volledig tot wasdom komt.
Bij het gesprek werd de minister ondersteund door Anne Mathieu en Tania Lieuw-A-Soe, waarnemend voorzitter van de FSA.

BEKIJK OOK
BIBIS vat klachten over lange wachttijden visumaanvragen serieus op