Minister Samsoedin gaat in op grondproblemen

Minister Roline Samsoedin van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft tijdens de ingekomen stukken in het parlement, uitleg gegeven over enkele gevallen van occupatie.

Ze ging eerst in op de kwestie Sunnypoint waar uit onderzoek is gebleken dat enkele bewoners nagelvast hebben gebouwd op terreinen waar ze geen titel op hebben.

Het gaat om eigendomsgrond waar de overheid alleen een bemiddelende rol kan vervullen. De bewindsvrouw gaf aan dat de verkavelaar bereid is de grond te verkopen aan de occupanten.

Minister Samsoedin gaf aan dat mensen bereid zijn de grond te kopen tegen een overeengekomen financieringsregeling. Wie niet nagelvast heeft gebouwd moet een grondaanvraag indienen bij het ministerie van RGB. De minister wacht nog op nadere informatie van de verkavelaar, omtrent het aantal mensen die daar zullen blijven wonen.

Van het gebied waar dit zich afspeelt, moet een nieuwe kaart worden gemaakt, omdat de burgers kris kras hebben gebouwd wat nog een extra vraagstuk met zich meebrengt.

Ze ging ook in op de kwestie Amsterdam in het district Commewijne, waarbij een terrein van 5 hectare is verkocht door de Cultuur Maatschappij Marienburg aan een verkavelaar.

De nieuwe eigenaar wil de mensen die daar wonen ontruimen. De overheid heeft in 2014 dit terrein overgekocht, waarbij de daar wonende burgers zich konden registreren.

Bij de registratie bleek dat het aantal van 50 gezinnen die eerder daar waren gevestigd, was gestegen naar 70 gezinnen. Het probleem is dat de kaart van dit terrein niet meer klopt.

Het ministerie van RGB is er volgens de bewindsvrouw nog niet uit en de afdeling Geodesie is druk bezig een nieuwe kaart uit te werken, ter goedkeuring van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Pas daarna kunnen de beschikkingen worden uitgereikt.

DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons is tevreden dat de overheid in de eerdergenoemde gevallen een bemiddelende rol heeft vervuld en er financieringsmodellen zijn uitgewerkt.

De parlementsvoorzitter benadrukte dat burgers moeten begrijpen dat grond occuperen strafbaar is. Regeringen hebben vaak verzuimd maatregelen te treffen, met als gevolg dat het nu een sociaal probleem is.

Overige berichten