fbpx

Minister RGB belooft meedogenloos optreden bij onregelmatigheden

“Mijn aanpak is erop gericht om het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) te transformeren tot een departement waar er sprake is van een verantwoord en gedegen beleid. Indien er zich onregelmatigheden voordoen die het daglicht niet kunnen verdragen, treffen wij gepaste maatregelen”, zegt minister Roline Samsoedien.

Zij reageert hiermee op berichten in de media als zou het personeel van RGB het oneens zijn met de huidige aanpak op het departement. “Zo hebben wij personeel dat zich schuldig heeft gemaakt aan misstanden alsook obstructief gedrag welke een vlotte afwikkeling van zaken dwarsboomde, elders ingezet. Hiermee hebben wij de eerste stappen gezet tot het verbeteren van de dienstverlening op het ministerie van RGB”, haalt de minister verder aan.

Samsoedien: “het is pertinent onjuist dat de leiding van het ministerie personeel heeft ontslagen of een tuchtstraf heeft opgelegd. Er is hier sprake van mutaties en ik heb conform de Personeelswet gehandeld”, vervolgt de minister. “En dit past in het huidige beleid van RGB om de dienstverlening vlekkeloos te laten verlopen.”

Nieuwe aanpak

Het proces tot automatisering van de dienstverlening is reeds ingezet. In dit kader is er deskundigheid aangetrokken om het proces succesvol te doen uitvoeren. De automatisering is bedoeld om het gronduitgifte beleid efficiënter en effectiever uit te voeren, maar ook om af te rekenen met eventuele misstanden. Het is een lang proces zegt minister Samsoedien, “maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij ook dit onderdeel succesvol zullen afronden”.

OOK INTERESSANT
Ruim 1200 burgers Commewijne ontvangen grondpapieren

De huidige aanpak moet de enorme achterstand in de afwikkeling van grondaanvragen drastisch terugdringen en ertoe bijdragen dat aanvragen van burgers en rechtspersonen zo spoedig mogelijk worden afgerond. “Een transparant beleid staat voorop, waarbij alle aanvragen of afwijzingen gepubliceerd zullen worden om hierdoor speculaties de kop in te drukken”.

De minister benadrukt verder dat de uitgifte van gronden gestaag plaatsvindt. Om het ondernemerschapsklimaat te bevorderen, zijn reeds diverse aanvragen van zakenlui goedgekeurd. Ook aanvragen van personeelsleden die werkzaam zijn bij RGB, worden sinds het aantreden van minister Samsoedien, in behandeling genomen en afgewikkeld. Het is tevens de bedoeling dat de uitgifte van beschikkingen voor eind 2017 wordt voortgezet in de districten Saramacca en Nickerie.(GFC)