fbpx

Minister Pollack-Beighle roept op tot vaderlandsliefde

Minister Yldiz Pollack-Beighle heeft in De Nationale Assemblee (DNA) de oproep gedaan aan iedereen om meer liefde te tonen voor Suriname. “Laten wij het besmeuren van onze natie achterwege laten en samen werken naar de verdere ontwikkeling stelde de bewindsvrouw”. De minister sprak van de Surinaamse identiteit die door elke landgenoot waar ook ter wereld moet worden uitgedragen.

Dit zei ze tijdens de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2018. Ze ging daarbij in op vragen die door de parlementariërs zijn gesteld.

Minister Pollack-Beighle merkte op dat er insinuaties zijn gedaan in het parlement waar ze zich niet in kan terugvinden. De positionering van de Surinaamse identiteit zal volgens de bewindsvrouwe nooit alleen een zaak kunnen zijn van de Surinaamse regering en nog minder het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het vereist een neutrale benadering met betrokkenheid van elke Surinamer of instituut dat waarachtige liefde voor ons land heeft en koestert. ”Laten wij eens wakker worden en gaan beseffen dat datgene dat wij willen bereiken een gezamenlijke onderneming is”.

Ze deed een beroep op het college om het besmeuren van Suriname achterwege te gelaten. We zullen de Surinaamse identiteit moeten creëren waarachter elke rechtgeaarde Suriname staat. Minister Pollack-Beighle riep alle landgenoten op om waar ook ter wereld ons land positief uit te dragen.

Suriname is een land in ontwikkeling met een groot potentieel waarbij ruimte voor diversificatie zelf ter hand moet worden genomen. Het Surinaamse belang moet altijd prevaleren in de ambitie tot verdere groei en ontwikkeling, zei de bewindsvrouwe.

Ons land bezit een uniek exportproduct namelijk de vreedzame co-existentie van diverse rassen, culturen en religiën en een stem voor vrede in de wereld, meent de minister.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal er verder alles aan doen om te helpen aan het realiseren van de voedselschuur gedachte aangezien er veel internationale partners zijn die geloven, dat ons land de potentie daartoe heeft en op basis van wederzijds voordeel Suriname wensen bij te staan.

BEKIJK OOK
Na drie jaar COVID-19: surveillance en vaccinatie sleutel tot einde pandemie regio

Ten aanzien van het buitenlands beleid ging die minister onde rmeer in op de sluiting van de diplomatieke post Trinidad & Tobago. Dit moet volgens de bewindsvrouwe gezien worden tegen de achtergrond van heroriëntatie, bezuinigingen, het vergroten van de efficiëntie en rendement en de reciprociteitsgedachte. Na consultatie met het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is besloten het accent van Surinames aanwezigheid binnen Caricom en Cariforum vanuit Georgetown, Guyana te bedienen.

De sluiting van de diplomatieke missie te Pretoria, Zuid Afrika geschiedt per 1 januari 2018 eveneens op basis van heroriëntatie en bezuinigingen. De goede banden met het Afrikaanse continent moeten doorgaan, stelde de minister.

Volgens haar zal ons land binnenkort overgaan tot het aanstellen van een niet residerende ambassadeur ondersteunt door te benoemen honoraire consuls die over een breed netwerk beschikken, ten behoeve van dit continent. Zij zullen vanuit Paramaribo hun werkzaamheden uitvoeren.

Met het voornemen van ons land om de waarnemersstatus van de Afrikaanse Unie aan te vragen zal ook een stevige basis gelegd worden om de relatie met landen op het Afrikaanse continent verder inhoud te geven, zegt minister Pollack-Beighle. Ze wijst er ook op dat sommige rijke besloten hebben op financiële overwegingen om diplomatieke en consulaire posten te sluiten.

Ten aanzien van de doorgevoerde bezuinigingen zei de bewindsvrouwe dat Buitenlandse Zaken een rationalisatie van bestaande diplomatieke vertegenwoordigingen van Suriname heeft ondernomen met in acht neming van efficiëntie en rendement. Bij het eventueel versterken van bestaande en of nieuwe missies zullen de geopolitieke belangen in overweging genomen worden.(GFC)