fbpx
Minister Pollack-Beighle brengt bezoek aan China

Minister Yldiz Pollack-Beighle vertoeft als eregast van de Chinese regering, momenteel in de Volksrepubliek China. Het doel van het bezoek is tweeledig. Op uitnodiging van de Chinese regering heeft de minister tijdens het Zuid-Zuid Mensenrechten Forum het Surinaams standpunt geëtaleerd.

Voorafgaand aan het Forum had de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken overleg met de gastheer van het Forum, Minister Huang Kunming, van het ministerie van Publiciteit van de Volksrepubliek China.

Onder het thema, ‘Bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst voor de Mensheid en nieuwe Mogelijkheden voor de Ontwikkeling van Mensenrechten’, hebben ongeveer 60(zestig) landen geparticipeerd aan het Forum, bestaande uit regeringsvertegenwoordigers, wetenschappers, rechters, en andere internationale deskundigen.

In de openingsceremonie ging minister Pollack- Beighle in op het belang van het Forum voor gelijkgerichte landen binnen de zuid-zuid-relatie om het mensenrechtenvraagstuk te bespreken in relatie tot het recht op ontwikkeling, een aspect waar delen van de internationale gemeenschap die een bepaald niveau van ontwikkeling en welvaart hebben bereikt weinig tot geen aandacht meer voor hebben.

De minister noemde ook dat uit het Forum een mechanisme zou kunnen voortkomen dat zuid-zuid-partners een platform kan geven om mensenrechten vraagstukken aan de orde te stellen, ter facilitering van effectieve voortgang in het natraject.

Er werd benadrukt dat China een bijzondere rol kan vervullen in het vervolg traject en daarbij de stem van de ontwikkelingslanden kan vertolken. Voorst is ook verwezen naar het proces van Verzoening en Waarheidsvinding dat is ingezet in Suriname en waarin diverse stakeholders een rol spelen.

Van eminent belang is geweest de verwijzing naar het mechanisme van nationale dialoog.

Bilateraal overleg

Ten tweede heeft minister Pollack-Beighle een zeer constructief en vruchtbaar bilateraal overleg gevoerd met haar Chinese collega Wang Yi, waarbij de relatie tussen beide landen werd besproken en bestempeld al seen van strategisch belang in de relatie Suriname – China. De minister benadrukte Suriname’s committering aan de “One China Policy”.

Ook werd overleg gevoerd over de uitvoering van diverse gebieden van samenwerking waaronder, handel, investeringen en economische betrekkingen, financiële dienstverlening, onderwijs en capaciteitsversterking, mijnbouw en energie, cultuur, landbouw, toerisme, veiligheid en de uitvoering van projecten op diverse gebieden met name huisvesting, “Geological Mapping” van Suriname en financiële Dienstverlening.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een concept intentie verklaring aangeboden voor samenwerking met de Diplomatieke Academie van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China.

Voorts heeft minister Pollack-Beighle haar collega uitgenodigd om een bezoek aan Suriname te brengen in 2018. Minister Wang Yi heeft in reactie hierop de uitnodiging geaccepteerd.

Minister Pollack-Beighle heeft verder een bezoek gebracht aan het Instituut voor Latijns-Amerikaanse Studies van de Volksrepubliek China en zijn afspraken gemaakt voor verdere samenwerking.

Ook werd een bezoek gebracht aan het managementteam van het bedrijf van China Harbour Engineering Company, waarbij van gedachten werd gewisseld over de samenwerking en de projecten die in uitvoering zijn.(GFC)

Meer nieuws

125 jaar PCS, een kort overzicht

GFC NIEUWS- De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van…

Agrarisch Krediet Fonds wordt weer opgezet

GFC NIEUWS- Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) zal weer worden opgezet en voorzien van middelen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

OM dertien waarnemend substituut-officieren rijker

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft dertien waarnemend Substituut-Officieren van Justitie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

14 nieuwe coronabesmettingen, 12 genezen

GFC NIEUWS- 14 personen zijn het afgelopen etmaal positief getest op Covid-19. Daarnaast zijn 12 coronapatiënten genezen verklaard. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…

JCI Nilom kiest nieuw bestuur 2021

GFC NIEUWS- De Junior Chamber International (JCI) Nilom heeft een nieuw bestuur gekozen voor het jaar 2021. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…