fbpx

Minister Polak verduidelijkt kwestie Sozavo- pakketten

Minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting(Sozavo) benadrukt dat de pakketten die aan de minder draagkrachtigen in stad en district verkocht worden, SRD 50 kosten. Deze pakketten worden uitsluitend via de BO – kantoren verkocht nadat personen die daartoe de behoefte hebben, zich hebben geregistreerd.

In De Nationale Assemblee zei de bewindsvrouwe dat het ministerie geen uitspraak kan doen over pakketten die voor een hoger bedrag door andere instanties of groepen verkocht worden. Ze geeft aan dat de Sozavo-pakketten SRD 50 kosten. Minister Polak zegt geen informatie te hebben dat de pakketten die onder supervisie van haar ministerie vallen, voor een ander bedrag verkocht worden.

Mahindre Jogi (VHP) vindt dat deze zaak nog steeds onduidelijk is. Hij eiste daarom meer openheid van de regering in deze kwestie. Voor NDP-fractieleider Andre Misiekaba is de uitleg van de minister duidelijk. Hij gaf aan dat indien Jogi toch over andere informatie beschikt, hij die bij het ministerie moet aangeven.

OOK INTERESSANT
PAHO/WHO schenkt medische apparatuur en benodigdheden aan Volksgezondheid

Minister Polak wees erop dat het departement een uitgebreid formulier hanteert voor huishoudens waaruit op basis van een aantal indicatoren moet blijken of gezinnen wel of niet in aanmerking wensen te komen voor een dergelijk pakket.

Maandelijks worden de huishoudens gebeld met de mededeling waar en wanneer ze hun pakket kunnen betrekken. Volgens de minister hebben er zich geen excessen voorgedaan. Daar waar er kleine problemen waren, is met behulp van de districtscommissariaten daarop ingespeeld.(GFC)