Minister Polak onderstreept belang voorlichting huiselijk geweld

“Helaas worden we elke dag nog geconfronteerd met gevallen van huiselijk geweld, hetzij tegen de vrouw, tegen de man en steeds weer ook tegen de kinderen” betreurt Cristien Polak, de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting de vele gevallen van huiselijk geweld in ons land. Dit zei ze bij de opening van de beurs in verband met het vijfentwintig jarig bestaan van de stichting Stop Geweld tegen Vrouwen.

De minister vindt het belangrijk dat informatie met betrekking tot het welzijn voor het gezin wordt verstrekt aan alle lagen van de samenleving. De oorzaak van huiselijk geweld is zeer uiteenlopend en verdient afhankelijk van het geval een andere aanpak en een andere begeleiding.

De bewindsvrouw vindt het noodzakelijk dat de overheid en Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) gezamenlijk een steeds actievere rol vervullen om dit probleem te voorkomen. “Ik zie onder meer een heel belangrijke rol weggelegd voor een hechtere samenwerking tussen de dienst Kinder- en jeugdtelefoon en de Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen, dit in het na traject van de campagne “Wees een held en meld”” deelt minister Polak haar visie. Mensen zijn de belangrijkste natuurlijke hulpbron, wanneer deze dus een probleem hebben dan heeft de samenleving een probleem concludeert de minister. “Elke mogelijke vorm van geweld moet in gezinnen voorkomen worden”.

Voorlichting en begeleiding van gezinnen zijn hiertoe cruciale instrumenten. Om de mens haar rol in de samenleving optimaal te laten vervullen zullen NGO en de overheid meer dan ooit gezamenlijk moeten werken om gedegen beleid te ontwikkelen.

De minister feliciteerde de stichting en prees deze met het werk dat zij doen. “Wij zijn als regering u zeer erkentelijk en vragen u om in overweging te nemen om in de toekomst een naamsverandering te ondergaan en voortaan “Stichting Stop Huiselijk Geweld” te heten. Met dit verzoek verklaarde de bewindsvrouw de beurs voor geopend.

De stichting timmert al vijfentwintig jaar aan de weg op het gebied van preventie en bestrijding van huiselijk geweld. De focus veranderde door de jaren van huiselijk geweld tegen vrouwen naar huiselijk geweld in zijn algemeenheid.

In het kader van hun vijfde lustrum op 18 september heeft deze organisatie eerder een workshop georganiseerd waarin het werk van deze stichting geëvalueerd werd.(GFC)

Overige berichten