Minister Pengel wil ‘zero tolerance’ HIV-beleid

Suriname moet een ‘zero tolerance’ beleid voeren ten aanzien van schending van seksuele reproductieve gezondheidsrechten, daar aangetoond is dat deze factoren zijn die de tekortkomingen in HIV – bestrijding, behandeling en hulpverlening in stand houden.

Inspanningen van de overheid moeten verhoogd worden in de strijd tegen HIV/AIDS zodat de vooruitgang die geboekt is, voortgezet kan worden. Zo moeten onderliggende oorzaken van ongelijke toegang tot gezondheidszorg worden aangepakt.

Pengel is ook voorstander van internationale samenwerking in het algemeen, maar Zuid-Zuid samenwerkingen in het bijzonder. Deze samenwerkingsverbanden zijn mogelijkheden om meer te putten uit HIV – programma’s en om deze te versterken.

De Surinaamse overheid staat als ontwikkelingsland zeer positief tegenover verbeterde internationale toegang tot betaalbare medicamenten.(GFC)

Overige berichten