fbpx

Minister Pengel naar 69e World Health Assembly in Genève Switzerland

Suriname wordt op de 69e World Health Assembly (WHA) meeting in Genève, vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid Patrick Pengel en een delegatie vanuit het ministerie.

De bewindsman gaf vanmorgen in zijn toespraak een korte uiteenzetting van het beleid van Suriname op het gebied van de volksgezondheid. Suriname wordt volgens hem net als de rest van de wereld ook geconfronteerd met een hoge ziektelast door met name chronische niet-overdraagbare aandoeningen.

Deze ziektelast is hoofdzakelijk toe te schrijven aan sociale determinanten die voor ongelijkheid in gezondheid zorgen. Om hieraan te ontkomen, moet gezondheid worden opgenomen in de agenda’s van alle ministeries, departementen, agentschappen, maar ook op de agenda van alle internationale organisaties. Dit is de zogenaamde Health in All Policies (HiAP) benadering.

De technische ondersteuning en begeleiding van de WHO, het regiokantoor van de PAHO in Washington en het PAHO/WHO kantoor in Suriname, werden ook gememoreerd door de minister, waarvoor hij zijn dank namens Suriname uitsprak.

Tot slot gaf de minister aan dat Suriname open staat om met andere landen te werken aan gemeenschappelijke uitdagingen. Vooral aan gezondheid gerelateerde ‘Sustainable Development Goals( SDG’s) zal in de toekomt hard gewerkt worden om bij te dragen aan de realisatie van de 17 wereldwijd aangenomen doelen, laat het ministerie optekenen. (GFC)

Naar meer berichten...