Minister Pengel geïnformeerd door Nationaal Burgerluchtvaart Beveiliging Faciliteiten Commissie

De Nationaal Burgerluchtvaart Beveiliging en Faciliteiten Commissie (NAVSECFAL) werd wederom ingesteld bij beschikking van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), voor de duur van twee jaar.

Op donderdag 24 januari heeft NAVSECFAl een presentatie gehouden voor het ministerie van OWT&C, in verband met het Aviation Security System in Suriname en de way forward. Op deze dag is er met minister Patrick Pengel van OWT&C van gedachten gewisseld voor wat betreft de uitdaging om te voldoen aan de eisen van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie(ICAO).

De commissie is ingesteld omdat Suriname partij is bij (ICAO). Deze verplichting vloeit voort, uit de Chicago Conventie van 7 december 1944, die de staat Suriname heeft geratificeerd op 5 maart 1976. Dit heeft erin geresulteerd dat alles wat erbij behoort met de daarin aangegeven standaarden van toepassing is.

In dit kader is van belang de standaarden, zoals gesteld in de annexen voor de burgerluchtvaart veiligheid en beveiliging.

Deze commissie is een interdepartementale commissie en geeft invulling aan het ontwikkelen en doen uitvoeren van nieuwe systemen binnen de internationale standaarden van ICAO.

De commissie is belast met de coördinatie en begeleiding in het kader van beveiliging van de Burgerluchtvaat, met betrekking tot onrechtmatige daden gepleegd op faciliteiten en in het luchtruim van Suriname.

NAVSECFAL is een advies en beleidsorgaan dat beoogt beslissingen te nemen en procedures vast te stellen, ter bescherming van Burgerluchtvaart tegen onrechtmatig handelen door derden. Het doel is activiteiten ter bescherming van Burgerluchtvaart en haar faciliteiten en coördineren daarvan.

Deze commissie zal zorg dragen voor het Nationaal Burgerluchtvaart Beveiliging programma. De commissie houdt alle belangrijke bijlagen behorende bij het programma bij, alsook andere nationale beleidsdocumenten en voldoet aan de beleidsinzichten van de Staat ingeval van dreiging.

Overige berichten