fbpx

Minister Pengel betreurt commotie rond Basiszorgverzekering

In tegenstelling tot dat wat eerder in de media verscheen, verzekerd de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, dat er geen onrust hoeft te zijn over de gezondheidszorg in ons land. De commotie is onnodig geweest volgens de minister omdat de regering geenszins van plan is om de verzekeringsdekking van de verzekerden weg te nemen of te verminderen.

De minister erkent dat er veel werk is aan de winkel, maar is zelf heel hoopvol gestemd over het proces dat afgelegd dient te worden. De voorzieningen die uit het basispakket gehaald worden, zullen bekostigd worden uit een fonds, dat door de overheid ingesteld zal worden.

De wet stelt iedere burger verplicht om zich te verzekeren, al dan niet door tussenkomst van een eventuele werknemer. Deze verplichting geldt voor alle ingezetenen. De overheid betaalt de premie voor een ieder tussen 0 en 16 en ouder dan 60 jaar. Hiermee wenst de regering een geruststelling te creëren voor wat de ziektedekking betreft.

De landsdienaren regelen de verzekering door tussenkomst van het Staatsziekenfonds (SZF) en mensen die arbeiden in de private sector kunnen zich bij particuliere verzekeringsmaatschappijen laten verzekeren. De bewindsman geeft overtuigd aan dat er gestadig gewerkt wordt om een ieder verzekerd te krijgen.

Balans zorgvraag en financiën

Op de eerste plaats moet er volgens de minister een zorgbalans bestaan. De vraag naar zorg, de zorgvraag, moet beantwoord kunnen worden door de dienstverleners. Wanneer de vraag optimaal beantwoordt kan worden door de dienstverleners is er volgens de bewindsman sprake van de zorgbalans.

Verder moet er ook een financieel balans zijn. De gelden die betaald worden aan premie komen in een financiële pot, het zorgbudget. In deze pot komt ook de bijdrage van de overheid. Helaas is deze pot niet voldoende om de volledige zorg te betalen.

OOK INTERESSANT
Advocaat nabestaanden 8-decembermoorden verwacht dit jaar nog vonnis tegen hoofdverdachte Bouterse

Minister Pengel haast zich om te zeggen dat het wereldwijd niet gebruikelijk is dat de zorg volledig word gefinancierd uit een dergelijke pot. Het niet in balans zijn van de inkomsten en de vraag naar zorg, maakt dat de vraag naar zorg onvoldoende beantwoord kan worden. Dit is de reden waarom het ministerie naging wat wel te betalen uit deze pot en wat er buiten te houden.

Dekking premie

Aan de hand van het niet in balans zijn van de vraag naar de zorg en de beschikbare middelen is bepaald dat enkel Primaire en Secundaire zorg zullen worden bekostigd uit het zorgbudget. De tertiaire zorg is de duurdere zorg. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan hartoperaties, hemofilie behandeling en bypassoperaties.

Aangezien de verzekering vanwege de hoogte van het bedrag niet het totaal bedrag dekt, kwamen ziekenhuizen in het verleden met de kosten te zitten. Dit moet in de toekomst voorkomen worden. Rekening houdend hiermee zal de overheid een fonds creëren om de specialistische zorg te kunnen financieren.

De middelen hiertoe zullen onder meer komen van belastingen op genotsmiddelen die een negatieve uitwerking kunnen hebben op de gezondheid, bv tabak. Speciale gevallen die voldoen aan de criteria van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting mogen nog steeds terecht voor hulp.(GFC)