fbpx

Minister Parmessar motiveert personeel Saramacca

GFC NIEUWS- Het personeel van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Saramacca heeft bezoek gehad van minister Rabin Parmessar en zijn staf.

Bezoeken afleggen aan de ressortkantoren in de verschillende districten, is opgenomen in het programma van de minister, met als doel openhartig te praten met het personeel en hun te motiveren om gezamenlijk te werken, aan de opbouw van de agrarische sector in Suriname.

“Saramacca is de groente en fruitschuur in Suriname”, gaf fungerend directeur van LVV Ashween Ramdin aan. Heel veel groenten en fruit vanuit dit district, wordt geëxporteerd naar de Europese Unie. Desondanks is er een dalende trend in de afgelopen periode op te merken in het aantal agrariërs in Saramacca.

De Ressortleider van Groningen, Frits Sabajo, en enkele rayonleiders hebben een presentatie gehouden voor de delegatie, over onder andere de structuur, personeelsbestand en de diverse werkzaamheden. Schaarse middelen, zoals transport en apparatuur, zijn de meest voorkomende uitdagingen waarmee zij kampen.

BEKIJK OOK
Man klemgereden en beroofd van geld en auto

Sinds het aantreden van minister Parmessar in mei is het transformatieproces van het beleid, in rap tempo zichtbaar. Desondanks is er veel werk aan de winkel, geeft hij aan.

Dataverzameling is zeer belangrijk om het beleid beter uit te voeren en waar nodig bij te schaven. Aan de veldwerkers is aangegeven dat zij data wekelijks moeten aandragen.

Proeftuinen moeten dienen als een agrarisch educatief centrum om zo scholen landbouwonderwijs te kunnen voorzien. Het maken van meer plantmateriaal om zo de gemeenschap van meer planten te voorzien, met als gevolg meer groente, fruit en andere gewassen. Dit zijn enkele zaken in het transformatieproces van het ministerie van LVV.

De bewindsman roept eenieder op, om zelf initiatieven te nemen en creatief te zijn met de schaarse middelen van het ministerie.