Minister Parmessar evalueert verder met visserijsector

GFC NIEUWS-In het kader van duurzaam visserijbeheer heeft minister Rabin Parmessar met de belanghebbenden in de visserijsector vervolggesprekken gevoerd over diverse knelpunten.

De grootte van de boten en ijsboxen alsook de lengte en maaswijdte van de netten op de kustvaartuigen waren enkele van de onderwerpen op zijn agenda.

De minister heeft eerder reeds aangegeven dat er geen nieuwe visvergunningen meer worden uitgegeven. Uit onderzoek is gebleken dat er te veel visvergunningen zijn uitgegeven die een probleem vormen voor onze visserijsector.

De aanwezige stakeholders: SUNFO de overkoepelende organisatie voor de artisanale visserij, SSA (Suriname Seafood Associatie), FSA (de Federatie van Surinaamse Agrariërs), de politie en de Kustwacht Suriname, onder leiding van Kolonel Jerry Slijngaard, zijn allen akkoord gegaan met het reguleren van het aantal uitgegeven visvergunningen.

Indien vissers zich niet wensen te houden aan de geldende vergunningsvoorwaarden, zullen zij uitgesloten worden voor een verlenging.

De minister heeft vervolgens aangegeven om het dispuut over de grootte (lengte en volume) van een vissersvaartuig verder te bespreken met de Maritieme Autoriteiten Suriname (MAS).

Overige berichten