fbpx

Minister OWT&C voorstander korte communicatielijnen met dc’s

“We gaan voor korte communicatielijnen”, woorden van de minister van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Vijay Chotkan, tijdens een kennismakingsbezoek met de districtscommissarissen (dc’s).

Het is de bedoeling dat partijen tenminste 1 keer in de maand bijeenkomen om knelpunten binnen de districten te bespreken. Behalve de problemen op het gebied van ontwatering, waterkering en wegen, zal ook aandacht besteed worden aan moeilijkheden op het gebied van de bouw en verkavelingen. “We zullen dan samen nagaan hoe wij de burgerij uit de problemen kunnen helpen”, aldus de bewindsman, die de nadruk legde op het voorkomen van overlappingen van werkzaamheden.

De deken van de districtscommissarissen, Margaretha Malontie, is het eens met minister Chotkan, om gezamenlijk te kijken naar de diverse problemen en deze op te lossen. Verder benadrukt zij dat behalve het ministerie van OWT&C, ook de ministeries van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Regionale ontwikkeling en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hieraan te pas komen.

BEKIJK OOK
Surinam Airways vlucht PY 994 wijkt uit naar Brussel vanwege dichte mist

Een ander belangrijk punt dat aangehaald is, is de aanpak van de verschillende airstrips in het binnenland. Als de regen aanhoudt, is het niet mogelijk voor vliegtuigen om te kunnen landen. Hier zal ook extra aandacht aan moeten worden geschonken. Zij geeft aan dat het een mogelijkheid is om deze airstrips te verharden.

“De dc’s hebben hoge verwachtingen. Minister Chotkan heeft alles uiteengezet en wij zijn blij met de samenwerking die is toegezegd. Veder hopen wij dat er goede resultaten voortvloeien uit deze samenwerking”, aldus Malontie.