fbpx

Minister Nurmohamed rehabiliteert positie thuis gezette ambtenaren

GFC NIEUWS- Ambtenaren die onder het mom van gewijzigde beleidsinzichten jaren thuis waren gezet, zijn opgenomen in het beleid van de nieuwe minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed.
De bewindsman heeft besloten om alle ambtenaren die op de loonlijst staan en thuis blijven, wederom in te zetten. Na diverse gesprekken te hebben gevoerd besloot de OW-minister de eerste groep van 3 personen te rehabiliteren in hun functies. De ceremoniële overhandiging van het besluit, inclusief evaluatie en goedkeuring vonden donderdag laats op het hoofdkantoor van OW.
Nurmohamed gaf tijdens zijn toespraak aan dat het bij dezen gaat om een bijzonder moment voor ambtenaren die ontlast waren uit hun functies. “Tijdens het aantreden van mij als nieuwe minister werd ik al vroeg geconfronteerd met verschillende zaken, rakende dienstvoertuigen en personeel. Ik ken de problemen tijdens de wisseling van de regering, waarbij door gewijzigde beleidsinzichten of politieke rancune mensen thuis zijn gezet”.
Het ministerie van Openbare Werken is derhalve begonnen met transparantie in desbetreffende zaken. Het personeel confronteerde de minister met verschillende issues die spoedig moesten worden aangepakt, aangezien het heel belangrijk en ingrijpend waren. In eerste instantie was het de bedoeling om in september 2020 een aanvang hiermee te maken, maar is eerder aangepakt.
De minister gaf aan lijsten te hebben ontvangen van de afdeling Personeelszaken waarin namen voorkomen van 20 tot 30 ambtenaren die thuis waren gezet. Ook is een lijst met namen van 30 tot 50 personeelsleden met een academische achtergrond aangeboden, die uit hun functies werden gehaald. Die dossiers worden doorlopen in september, omdat deze een review krijgen en meer tijd in beslag zullen nemen.
“Het is voor mij een emotioneel moment, omdat de schade die het gezin en de persoon zelf hebben geleden nooit goed gemaakt kunnen worden. Ik doe een beroep op de directeuren, de afdeling personeelszaken en zelf ik ben ter beschikking om ervoor te zorgen dat deze groep die thuis is gezet weer aan het werk wordt geholpen,” aldus de minister van Openbare Werken.
De 3 personen hebben ceremonieel het besluit van het ministerie in ontvangst mogen nemen om zodoende een herstart te maken. Er werd hen veel succes op de afdeling toegewenst.

BEKIJK OOK
Schoolmediatheken besteden aandacht aan drugspreventie