fbpx
Minister Nurmohamed installeert werkgroep evaluatie personeelsleden

GFC NIEUWS- Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft een werkgroep geïnstalleerd die belast zal zijn met een evaluatietraject van het personeel en het uitbrengen van adviezen aan de minister inzake de organisatie, personeelshervormingen en de te plegen aanpassingen.

Hierbij zal de werkgroep binnen een looptijd van 3 maanden uitvoering moeten geven aan een traject bestaande uit een aantal aandachtspunten.

Vanwege enorme klachten en vragen tijdens de rondleidingen en de presentaties van de afdelingen over de organisatie en inrichting van het ministerie van Openbare Werken, in de maanden juli en augustus 2020, is besloten een traject in te zetten van Organisatie, Personeelshervormingen en Aanpassingen.

Er was sprake van behoorlijke ontevredenheid binnen het ministerie met betrekking tot gratificatie, benoemingen, bevorderingen en pensioenen. Derhalve nam de minister onmiddellijk het besluit om speciale aandacht te besteden aan de personeelszorg op zijn ministerie.

Hij gaf te kennen dat er een grote ronde van personeelshervormingen landelijk op gang komt, zodat alles wat te maken heeft met het personeel in kaart wordt gebracht. Zo zijn er bijzonder veel ongeregeldheden geconstateerd, zoals de last minute missives en beschikkingen net voor de verkiezingen. “Ik wil het structureel aanpakken en geen brandjes gaan blussen en daarom heb ik ook gevraagd om alles aan te houden bij alle afdelingen Personeel Zaken van Openbare Werken”, aldus de OW-minister.

De werkgroep waarin deskundigen op het gebied van personeelsaangelegenheden zitting hebben, hebben de opdracht om binnen drie maanden uitvoering te geven aan het traject “Organisatie, Personeelshervormingen en Aanpassingen”. Dit traject telt achttien hoofdonderdelen. De werkgroep dient transparantie in personeelszorg hoog in het vaandel te houden.

Het is de bedoeling om voor wat nu betreft een inhaalslag te maken, omdat het proces daarna wordt voortgezet. De bewindsman onderstreept het feit dat er behoefte is aan een nieuw organogram dat impact zal hebben op personeelszorg landelijk.

In het nieuw organogram wordt het Human Resource Management (HRM) officieel opgenomen, zodat deze afdeling alle issues met betrekking tot het personeel op zich kan nemen. Nadat de werkgroep middels het crashprogramma rond januari 2021 de personeelszaken voor een groot deel in kaart heeft gebracht, zal worden overgegaan tot normalisatie en regulering van het werk.

Meer nieuws

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Teveel zoetmakers nu ook gelinkt aan ADHD

GFC NIEUWS- Het gebruik van teveel fructose ( zoetmakers) wordt nu ook gelinkt aan ADHD( (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis…

De waardigheid van vrouwen

GFC NIEUWS- Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn….

CBB speelt in op klachten burgerij

GFC NIEUWS- Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft kennisgenomen van de vele klachten van de burgerij met betrekking tot haar dienstverlening. Dikke mensen slanken…

19 nieuwe Covid-gevallen, 13 genezen

GFC NIEUWS- In 24 uur kwamen er 19 nieuwe gevallen bij. 21 patiënten zijn genezen verklaard. Het aantal actieve gevallen is gedaald naar 78. Dikke…