fbpx

Minister Noersalim neemt religieuze boeken in ontvangst

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken(Biza) heeft deze week op zijn kabinet twee religieuze boeken in ontvangst mogen nemen van Pastoor Frank Nahar en Apostel Dr. Steven Reyme. Het gaat om de boeken “Onder druk bidden” en “The Power of Influence”.

Zowel pastoor Nahar van de gemeente Kroon des Levens en Apostel Reyme van de gemeente Logos vinden het een eer en waar genoegen hun boeken te mogen presenteren aan de minister van het ministerie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid op het gebied van Religieuze Aangelegenheden.

De bewindsman is ook zeer erkentelijk met deze geste van de twee religieuze leiders en zegt dat de periode waarin we nu, niet alleen in Suriname maar ook wereldwijd verkeren, één is, waar we dwars door alles heen, onder druk moeten bidden. “ Vooral voor de jonge generatie, maar de ouderen niet uitgesloten, zal dit boek een hulp kunnen zijn hoe deze zware periode te kunnen doorstaan. Dit geldt ook voor mij en de totale regering, omdat de druk op ons enorm is”.

OOK INTERESSANT
Gebouwen pompgemalen na 20 jaar gerenoveerd

Verder gaf minister Noersalim de geestelijken mee dat door aan tafel te zitten met elkaar, er gekeken kan worden wat het ministerie kan betekenen, hoe marginaal ook, voor hun organisaties. “Wij zijn recentelijk gestart de verschillende religieuze organisaties bij elkaar te roepen teneinde in dialoog met elkaar te gaan, waarbij het ministerie een faciliterende rol heeft”, aldus de bewindsman.(GFC)