fbpx

Minister Noersalim krijgt beleefdheidsbezoek Indonesische parlementsleden

GFC NIEUWS- Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft een delegatie van 11 Indonesische parlementsleden in zijn vergaderzaal verwelkomd.

Uit een aantal geplande beleefdheidsbezoeken deden de parlementariërs het ministerie van Binnenlandse Zaken het eerst aan.

De delegatieleider Utut Adianto bedankte namens de Indonesische overheid de Surinaamse regering voor de steun die zij aan Indonesië bood bij de verkiezingen voor de zitting van Indonesië, in de de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Daarnaast benadrukte hij dat de delegatie als doel heeft om de historische band die reeds tussen Indonesië en Suriname bestaat te verstevigen.

In het verleden had president Soeharto Suriname een bezoek gebracht.

Verschillende Surinaamse staatshoofden zoals president Ronald Venetiaan, president Desiré Bouterse en recent de minister van Buitenlandse Zaken Yildiz Polak-Biegle, bezochten Indonesië om de bestaande relatie tussen Suriname en Indonesië te consolideren.

Door in de toekomst op verschillende maatschappelijke terreinen samen te werken kan er een verdere verdieping en bekrachtiging van de historische band worden verwezenlijkt. Een wens die zowel door Indonesië als Suriname wordt uitgesproken.

Minister Noersalim sprak zijn zorg uit over het teloorgaan van de Javaanse taal en uitingen van cultuur. Hij acht het van belang dat de Javaanse taal en uitingen van cultuur behoed worden voor verdere teloorgang. E

BEKIJK OOK
Minister Ramadhin gaat voor “Brain Gain”

en samenwerkingsverband op dat gebied acht Utut Adianto vanzelfsprekend. Er zouden vanuit Indonesië taal – en cultuurdocenten naar Suriname gestuurd kunnen worden om de gewenste trainingen te verzorgen.

Verder werd aangehaald dat de verschillende beleidsgebieden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, CBB, Bureau Religieuze Aangelegenheden en Bureau Gender Aangelegenheden, de terreinen zijn waar samenwerking zou kunnen plaatsvinden.

Tussen het Nationaal Archief Suriname en het Arsip National Republic Indonesia zal dit jaar nog een memorandum of understanding worden getekend.

Wat gendergelijkheid aangaat heeft Indonesië een wettelijk quotum ingesteld van dat tenminste 30 % van de bestuurlijke en politieke functies die door vrouwen dient te worden ingevuld, zo liet een van de Indonesische parlementariërs weten.

Op het gebied van ondernemen staan er ook vele mogelijkheden open die moeten worden verkend. Voor wat betreft toerisme bijvoorbeeld is veel nog onontgonnen, terwijl er bij de bevolking wel behoefte bestaat om elkaars land te leren kennen.

Untut Adianto beëindigde het bezoek met de woorden dat hij en zijn delegatie de 30-urige vliegreis niet slechts uit vriendschap voor Surinamers hebben ondernomen, maar dat het meer is om gezamenlijk invulling te geven aan een toekomst waar beide partijen baat bij hebben.