fbpx

Minister Noersalim: Kerstmis biedt een rustpunt

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken(Biza) heeft in verband met het Kerstfeest de volgende boodschap voor de totale samenleving. De bewindsman zei het volgende:

Landgenoten,

“Kerstmis biedt een rustpunt in de gejaagdheid van ons dagelijks bestaan. Een moment van bezinning, niet alleen op ons eigen leven, tegelijk ook op de relatie die we met anderen hebben.

Als natie maken wij ons op om gezamenlijk met onze christenbroeders en zusters dit feest op gepaste wijze te vieren. Gepast, omdat de realiteit wil dat vanwege omstandigheden van financieel-economische aard, voor velen een uitbundige kerstviering in dit jaar niet haalbaar is.

Onze belangen zijn hetzelfde: we willen met z’n allen Suriname verder tot een welvarend land ontwikkelen. Maar, de wijze waarop wij dat doen kan tegengesteld lijken of zijn. Daar dienen we goed naar te kijken, want een andere weg bewandelen om hetzelfde doel te bereiken komt niet overeen met het bevechten van elkaar.

Het is namelijk constructiever om elkaar te bemoedigen, te respecteren en te waarderen. Daarnaast zijn geduld, verdraagzaamheid en hulpvaardigheid deugden die saamhorigheid bevorderen. En, vooral in moeilijke tijden wordt saamhorigheid een noodzaak. Kerstmis is het feest waarbij de verwachting van “vrede op aarde” in vele harten wordt aangewakkerd.

Laten wij met het inlossen van die verwachting eerst bij onszelf beginnen. En, ons afvragen in hoeverre wij in ons dagelijks handelen gericht zijn op het bereiken van vrede met de ander.

OOK INTERESSANT
President Santokhi voor medisch onderzoek naar Nederland

Landgenoten,

Kerstmis inspireert ons om stil te staan bij wat wij belangrijk vinden. Het zijn dagen van bezinning op vragen waaraan wij aandacht willen besteden. Niet alleen aangaande onszelf. Tegelijkertijd ook voor elkaar en voor een welvarende toekomst waarin we met z’n allen geloven en uiteindelijk willen verwezenlijken.

De uitdaging daarbij is steeds elkaar te betrekken in het oplossen van problemen. Wij dienen daarin onze verantwoordelijkheid, veerkracht, doorzettingsvermogen, verdraag-zaamheid, openheid en vastberadenheid te tonen.

Wij kunnen kracht ontwikkelen en bergen verzetten door in harmonieuze verbinding met elkaar te gaan. Krachten die solidariteit en medemenselijkheid uitdrukken bieden houvast in moeilijke tijden.

Kerstmis is het feest van de dankbaarheid over de geboorte van Jezus en de hoop die Hij de wereld heeft geschonken. Zijn licht verdrijft de duisternis in ons hart.

“Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij lief heeft”. Lucas 2: 14.

Onafhankelijk van geloof of levensovertuiging wil, ik namens de regering van de Republiek Suriname, een ieder een gezegende Kerst toewensen. Een zalig uiteinde en een voorspoedig 2018″, aldus de minister.

(GFC)