fbpx

Minister Noersalim benadrukt betrouwbaarheid e-ID kaart

GFC NIEUWS-Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken, benadrukt dat er met de e-ID kaart niets aan de hand is.

Beweringen in de media als zou deze kaart kunnen worden vervalst of ermee kan worden gefraudeerd, wijst de minister naar het rijk der fabelen.

De bewindsman zegt dat er ongeveer 50 veiligheidskleppen zijn ingebouwd, waardoor de kaart niet kan worden vervalst, meldt het NII.

Minister Noersalim heeft kennisgenomen van een geval, waarbij door een persoon vervalste documenten zijn aangeleverd om zo een ID-kaart en paspoort te maken.

De bewindsman benadrukt dat door de procedure die intern wordt gehanteerd het praktisch onmogelijk is om een vervalste ID-kaart te maken. Ook met de identiteit kan niet worden gespeeld, omdat er bij de e-ID gebruikt wordt gemaakt van vingerafdrukken.

Er kunnen nooit meerdere mensen zijn met dezelfde biometrische gegevens, illustreert de minister. Wat wel kan gebeuren is dat iemand een identiteit probeert te stelen, door vervalste documenten te over leggen bij de instanties.

Het ministerie gaat met juridische deskundigen overwegen, welke voorstellen gedaan kunnen worden om de wet op dit stuk aan te scherpen.

Coordinator E-Government Gardelito Hew A Kee, geeft aan dat het technisch onmogelijk is om de e-ID te vervalsen door meerdere kaarten op 1 naam te maken, omdat het systeem dat niet mogelijk maakt.

Minister Noersalim gaat ook in op de klacht als zou de kwaliteit van de nieuwe kaart niet voldoen aan de verwachtingen van het publiek. Hij stelt dat indien gegevens niet meer leesbaar of herkenbaar zijn, die gelijk te brengen naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).

De e-ID is niet gelijk aan de oude pvc kaart, maar één die vervaardigd is uit polycarbonaat. Dit is van betere kwaliteit en er zijn testen op gedaan om na te gaan hoe degelijk de kaart in werkelijkheid is. Op de kaart zit een beschermende laag en de gegevens zijn ‘’laser engraved’’.

BEKIJK OOK
Guyana’s pakken sportontwikkeling gezamenlijk aan met doorstart IGS

Al zou je met kracht proberen de lagen op de kaart te verwijderen, blijft deze leesbaar. Het CBB heeft tot heden geen melding gehad van kaarten die niet meer leesbaar zijn.

Wat wel is gebeurd, is dat in het begin de foto’s niet goed afgebeeld waren vanwege de belichting. Van deze mensen zijn de kaarten opnieuw gemaakt. Minister Noersalim benadrukt dat er met de kwaliteit van de kaart niets aan de hand is.

Voordat de kaart wordt afgegeven wordt er conform de wet heel wat stappen ondernomen om te nagaan als het aan alle vereisten voldoet. Daarom wacht men ongeveer 30 dagen voordat de kaart wordt uitgereikt. Conform de wet zal dit project na een jaar worden geëvalueerd.

Minister Noersalim laat ook optekenen, dat personen die nu nog een geldige oude ID-kaart hebben, zich niet hoeven te haasten om een nieuwe te maken.

Het moet wel binnen de overgangsperiode van drie jaar (2022) geschieden. Het is ook niet zo dat e-ID moet worden gemaakt voor de verkiezingen, benadrukt de bewindsman.

Met een geldige oude ID-kaart mag de burger in 2020 rustig naar de stembus gaan en de e-ID heeft niks te maken met frauderen tijdens de komende stembusgang.

Minister Noersalim bracht naar voren, dat de politieke partijen onlangs zijn uitgenodigd om hen te informeren over alles wat met de verkiezingen te maken heeft.

De bewindsman garandeert dat de identiteit van elke burger veilig is. Als men vragen heeft kan men altijd het CBB benaderen voor de nodige informatie.