Minister Moestadja spreekt internationale Arbeidsconferentie toe

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft de internationale Arbeidsconferentie in Geneve, Zwitserland, toegesproken. De minister deed in zijn toespraak dinsdag verslag over de inspanningen van ons land op het vlak van arbeid. Zo sprak de bewindsman over de modernisering van de arbeidswetgeving. Sinds zijn aantreden als minister zijn er al 6 wetten aangepast of vernieuwd. Er is zelfs één volledige nieuwe wet gemaakt die intussen al in uitvoering is. De bewindsman doelde op de wet die zich richt op uitzendwerk, uitzendbureaus en uitzendkrachten.

Afgezien hiervan zijn er volgens de minister nu 6 wetsvoorstellen voor behandeling bij de Nationale Assemblee (DNA). Het gaat in deze om wetsontwerpen die betrekking hebben op: bescherming van het moederschap, kinderarbeid, bipartiet dialoog op de werkplek, ontslag, contractarbeid, en een nationaal productiviteitscentrum.

Hij informeerde de conferentie dat de bekrachtiging van het protocol over dwangarbeid de vorige week is goedgekeurd door DNA. Suriname heeft ook de kinderarbeid conventie nr. 138 in januari 2018 geratificeerd. Binnenkort volgt hieromtrent een plan van aanpak. De modernisering van de arbeidswetgeving plaatst hij tegen de achtergrond van het Ontwikkelingsplan 2017-2021, de Agenda Decent Work, en de duurzame ontwikkelingsdoelen 2030 van de Verenigde Naties.

Moestadja hield de conferentie ook voor wat van Suriname verwacht mag worden met betrekking tot de Arbeidsinspectie. De modernisering van de arbeidswetgeving plaats volgens hem de Arbeidsinspectie voor grote uitdagingen. Daarom heeft het ministerie de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) gevraagd om Suriname te assisteren met de versterking van het inspectieapparaat.

In het volgend Decent Work Country Program voor Suriname, krijgt de Arbeidsinspectie bijzondere aandacht. De bewindsman zegt dat in de komende maanden rehabilitatie van deze dienst zal worden voorbereid, gericht op het herstellen van de uitvoering van haar basis taken, namelijk handhaving van de arbeidswetgeving. Het uiteindelijk doel is volgens de minister om een complete modernisering van de Arbeidsinspectie teweeg te brengen op basis van een nieuwe aanpak.

De minister informeerde de conferentie ook over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het opzetten van een arbeidsmarktinformatiesysteem om een actief arbeidsmarktbeleid te voeren, geniet volgens hem hoge prioriteit. De economie in Suriname die zich geleidelijk aan het verbeteren is moet uiteindelijk resulteren in herstel van de koopkracht van loontrekkers. Moestadja zegt zicht te zullen inzetten voor een beter welzijn van werkenden en hun gezinnen.

De Internationale Arbeidsconferentie bepaalt de speerpunten van het beleid dat uitgevoerd zal worden door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Deze jaarlijkse conferentie brengt een aantal van 4.000 vertegenwoordigers van de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties bij elkaar die afkomstig zijn van de 185 lidstaten van de ILO.

Deze conferentie wordt beschouwd als het wereld parlement van de arbeid. Op dit forum worden internationale arbeidsnormen vastgesteld en goedgekeurd. Ook worden belangrijke sociale- en arbeidsaangelegenheden met elkaar besproken.(GFC)