fbpx
Minister Moestadja op Tiende Bali Democracy Forum in Indonesië

De Surinaamse regering in de persoon van minister Soewarto Moestadja heeft deelgenomen aan het Tiende Bali Democracy Forum in Indonesië met als thema “Does Democracy Deliver”.

Op dit jaarlijkse internationaal forum dat de afgelopen week werd gehouden, worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van vrede en democratie.

Op dit forum delen de aanwezige landen onderling hun ervaring over de wijze van succesvolle aanpak bij het versterken van vrede, stabiliteit en welvaart in zowel hun land als in hun regio.

Er was veel te leren uit de ervaringen van anderen over binnenlandse politiek en de betrokkenheid van het volk om een vredelievende welzijnssamenleving na te streven. Het komt erop neer dat politieke besluiten worden genomen op basis van overeenstemming van gevoelens of opvattingen.

Hierdoor zullen groepen niet de behoefte hebben om middels geweld of dreiging van geweld op te komen voor hun opvatting. Geprojecteerd naar het internationale toneel, zouden democratieën volgens dezelfde principes ook geen oorlog voeren met elkaar.

Over de relatie tussen democratie en vrede heeft Moestadja bij deze gelegenheid, de Surinaamse plurale samenleving als voorbeeld gesteld. Volgens hem is de kracht van de Surinaamse democratie en vrede gelegen in het feit dat de verschillende bevolkingsgroepen elkaar accepteren zoals ze zijn. Ze leven harmonisch met elkaar, ondanks verschillen in cultuur, levensstijl, religie en politieke opvatting. Surinamers vinden het volgens hem vanzelfsprekend dat de verscheidene etnische groepen van elkaar verschillen en zich toch als een natie voelen.

De eenheid zit volgens hem in de erkenning en acceptatie van de verscheidenheid. Dit is volgens hem de verklaring waarom verschillen en contrasten in onze samenleving niet hebben uitgemond en ook niet zullen uitmonden in structureel geweld, conflicten en onlusten.

Moestadja zegt dat de onderlinge erkenning en acceptatie niet vanzelfsprekend was, want het land heeft na zijn staatkundige onafhankelijkheid in 1975 voor uitdagingen gestaan die een dreiging vormden voor de onderlinge harmonie.

Door de bereidwilligheid om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, hebben de verschillende groepen in het land gezamenlijk ervoor gezorgd dat het land nu een stabiele democratie heeft die duurzame vrede waarborgt.

Moestadja zegt dat Suriname hiermee een bescheiden bijdrage levert aan de wereldvrede die het Bali Democracy Forum nastreeft.

Het statement van Moestadja is goed aangekomen bij de aanwezigen. The Jakarta Post heeft in een krantenartikel zelfs aandacht besteed hieraan. Suriname werd in het artikel getypeerd als een klein land met verschillende etnische achtergronden.

Het land heeft sedert zijn dekolonisatie zich met vallen en opstaan gesterkt tot een stabiele democratie. Op het forum waren aanwezig 106 delegaties van verschillende landen en internationale organisaties.

Het Democracy forum is een initiatief van Indonesië en wordt jaarlijks gehouden. Het stimuleert het nastreven en naleven van democratische waarden door landen, zoals respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. Een recente studie heeft uitgewezen dat er een groeiende trend te bespeuren is van landen die democratische politieke systemen invoeren.

Zo zijn intussen 97 van de 167 landen al gedemocratiseerd, terwijl in 1977 dat aantal slechts 35 was. Democratie is niet vanzelfsprekend, want er zijn nog steeds veel landen die bestuurd worden op autocratische basis.(GFC)

Meer nieuws

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…