Minister Misiekaba stoort zich aan negativisten

GFC NIEUWS- “Onvoorstelbaar dat je ondanks deze hele goede tijding voor Suriname, toch mensen hebt die negatief zijn en negatief blijven, onvoorstelbaar.”
Het kan er bij minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting niet in dat delen van de samenleving negatief reageren op de olievondst voor de kust van Suriname.
Hij herinnert eraan dat president Desiré Bouterse op 7 januari bij het bekendmaken van het prettige nieuws aan de samenleving, heeft benadrukt dat de regering samen met iedereen de weg vooruit wil uitstippelen en nagaan wat we precies willen met de olievondsten.
De bewindsman betitelt het als een open deur intrappen wanneer dezelfde personen aangeven dat er geen jubelstemming hoeft te heersen, omdat de olie niet meteen uit de grond gepompt zal worden. “Dat is een open deur intrappen, natuurlijk weten we het.”
De minister neemt Guyana als voorbeeld om aan te geven dat nadat in 2015 de eerste olievondsten voor de kust van het buurland werden gedaan, het ruim twee jaren heeft geduurd om het proces verder te ontwikkelen. Suriname heeft het voordeel dat zij met het beschikken over een raffinaderij een kleine voorsprong heeft op Guyana en op dat punt dus al wat deskundigheid in huis heeft.
Minister Misiekaba weet dat er in de regel anderhalf tot twee jaren nodig zijn om het proces te starten en afhankelijk van hoe geavanceerd men wil werken het drie tot vier jaar kan duren om een olie-industrie op te zetten. Het allerbelangrijkste nu is, aldus de bewindsman, dat de olie wordt gevonden.
Hij verwacht dat toch dat dit zal gebeuren, dat men niet alleen op meer bronnen zal stuiten, maar zelf meer olievoorraden dan die van Guyana gevonden zullen worden.
Het zal volgens minister Misiekaba betekenen dat Suriname voor de komende decennia zodanige deviezeninkomsten zal hebben, “zodat we van dit land een pracht van een land kunnen maken en eigenlijk kunnen onze kinderen en kindskinderen nu al lachen”.

Overige berichten