Minister Misiekaba bespreekt knelpunten met dc Tarnadi

GFC NIEUWS- De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Andre Misiekaba, heeft een bezoek gebracht aan Coronie.

Tijdens het onderhoud met districtscommissaris (dc) Remie Tarnadi heeft de minister, na de knelpunten te hebben aangehoord, besloten om in de maand november een BAZO-kantoor op te zetten in het district.

Personen met een beperking kunnen bij de aanvraag en verlenging voor sociale steun volstaan met een huisartsverklaring, totdat er een gewijzigde situatie komt.

De genomen besluiten zijn kostenbesparend voor de Coronianen die hun zaken in Nickerie of Paramaribo moeten afhandelen.

Na dit onderhoud ging de minister richting het Cultureel Centrum Coronie, alwaar de uitbetaling van AKB plaatsvond, om zelf getuige te zijn van de verrichtingen van zijn medewerkers.

De Coroniaanse gemeenschap is de minister zeer erkentelijk voor zijn weloverwogen en daadkrachtige besluiten, meldt BIC Coronie.