fbpx

Minister Miranda ontstemt over recente verkeersongevallen

Minister Jerry Miranda van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie betreurt de recente voorvallen op de bruggen. “Terwijl het ministerie naarstig op zoek is naar een oplossing voor de Saronbrug worden we geconfronteerd met het voorval op de Wijdenboschbrug,” reageert de minister ontstemd.

Miranda geeft aan dat zijn ministerie de comptabele zaken voor het repareren van de Saronbrug eerst in orde moet hebben alvorens over te gaan tot het herstel. Verder heeft de brug ook materiaal nodig dat niet lokaal te vinden is. Hij verzekert dat de herstelwerkzaamheden aanstaande maandag van start gaan. “We hebben een spoedinschrijving gehouden om de juiste comptabele stappen te hanteren” zegt de minister.

Miranda ergert zich aan het feit dat er tegenwoordig weinig tot geen rekening wordt gehouden met snelheid en vrachtbeperkingen. “De maat is vol, we kunnen niet op deze manier doorgaan,” zegt hij resoluut. Hij hekelt het feit dat er, naar zijn mening, veel mensen onnodig haast hebben in het verkeer met alle gevolgen van dien.

Om het probleem rond zwaar transport over bruggen tegen te gaan, heeft de minister donderdag de Commissie Zwaarvervoer geïnstalleerd. Deze commissie zal aanstaande maandag reeds advies moeten uitbrengen.

Intussen zijn er reeds voorstellen gedaan om het probleem op te lossen. Enkele van deze voorstellen zijn: houttrucks geen gebruik laten maken van de brug, aan weerszijden van de brug de politie stationeren en het zwaar vervoer pas na afstemming op bepaalde tijdstippen onder begeleiding van de politie over de brug te laten.

“We moeten nu wel paal en perk stellen,” zegt de bewindsman. Miranda wil samen met andere partners nagaan hoe de veerboot weer ingezet kan worden. De boot zal moeten dienen voor het transporteren van zwaar transport.

De minister kondigt harde maatregelen aan die ook zullen voortvloeien uit het rapport van de werkgroep. Deze zullen al dan niet in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie voorbereid en uitgevoerd worden.

Miranda roept de Surinaamse gemeenschap op om gevoel te tonen voor de eigendommen van het land. “If a broki broko, is er een hele isolatie van dit gebied,” zegt hij tot slot.(GFC)

Overige berichten