fbpx

Minister Miranda gaat voor gezonde relatie met OBS

Ofschoon de acties van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) reeds zijn opgeschort, blijven partijen werken aan een gezonde relatie. Minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Jerry Miranda, verduidelijkt in een vraaggesprek de opschorting van de actie van bushouders.

“Het is niet zo dat er sprake was van een betalingsachterstand”, geeft de minister aan. Hij verduidelijkt dat het geld ten behoeve van de uitbetaling aan bushouders centraal wordt gestort bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Daardoor hebben SPSB rekeninghouders hun geld eerder ontvangen.

De overmaking naar rekeninghouders van andere banken zou langer in beslag nemen vanwege het interbancair systeem welke buiten de invloedssfeer van de regering ligt.

In het belang van het schoolvervoer is het goed om andere afspraken met elkaar te maken. “Iedere belangenorganisatie wordt met respect behandeld, maar als er een wilde staking uitbreekt dan zullen er wel dien overeenkomstig maatregelen worden genomen”, zegt de bewindsman resoluut.(GFC)