fbpx

Minister Mac Andrew hecht grote waarde aan Social Protection Expenditure Review

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van de Social Protection Expenditure Review, die in opdracht van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) in Suriname wordt uitgevoerd de International Labour Organization (ILO) heeft AWJ-minister Steven Mac Andrew een onderhoud gehad met consultant Arthur van Meerendonk, die namens de ILO de review uitvoert.

De deskundige houdt op 14 en 16 februari een tweedaagse stakeholderssessie met verschillende belanghebbenden. Bij het gesprek heeft hij de bewindsman geïnformeerd over de stand van zaken van de review en over de bedoeling van de tweedaagse stakeholderssessie.

Mac Andrew heeft aangegeven grote waarde te hechten aan de Social Protection Expenditure Review, omdat het de regering in staat zal stellen om beslissingen te nemen om het sociaal zekerheidsstelsel effectiever en efficiënter te maken.

Hij is zich ervan bewust dat een goede vastlegging van het huidige systeem, inclusief kosten, een noodzakelijke voorwaarde is om te komen tot goede en realistische conclusies en aanbevelingen.

De input van alle stakeholders op de tweedaagse stakeholderssessie vindt hij daarom uitermate belangrijk. De bewindsman sprak de hoop uit, dat de consultant in staat zal zijn om data gaps te dichten tijdens dit bezoek, zodat snel verdere progressie geboekt kan worden.

Het streven van de consultant is om binnen twee maanden een conceptrapport te presenteren over de Social Protection Expenditure Review. Zijn doel is vooral om ontbrekende informatie en data betreffende de diverse sociale beschermingsregelingen in Suriname te verkrijgen ter afronding van het rapport.

Behalve Meerendonk, zal ook de nieuwe specialist, Social Protection and Occupational Safety and Health van het ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, Joana Borges, deze week in Suriname vertoeven en tijdens de stakeholderssessie een presentatie houden over sociale bescherming.

Van Meerendonk was in juli 2022 reeds in Suriname voor een sessie, die vooral gefocust was op voorzieningen die de staat verschaft of moet verschaffen, namelijk pensioenen, ziektekosten- en zorgverzekeringen, ongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, zwangerschapsverlofvoorzieningen en andere sociale uitkeringen en tegemoetkomingen.

Bij het in kaart brengen van de verschillende vormen van sociale protectie in Suriname is toen gebleken hoe omvangrijk, versnipperd, verdeeld, verspreid en divers het sociaal zekerheidsstelsel in Suriname is.