fbpx

Minister LVV bespreekt vraagstukken binnen district met Agrarische Adviesraad Saramacca en burgermoeder

GFC NIEUWSREDACTIE- De Agrarische Adviesraad Saramacca (AAR) is zaterdag ontvangen door minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij van Suriname in aanwezigheid van de districtscommissaris (dc) van Saramacca, Sherin Bansi-Durga.

Deze gesprekken tussen de AAR van Saramacca, de minister van LVV en de dc vinden maandelijks plaats.

Op de vergadering heeft de AAR van Saramacca een aantal urgente zaken de sector rakende aan de orde gesteld en ook adviezen uitgebracht aan de dc en de minister van LVV.

De zaken waarover advies zijn uitgebracht aan de minister behelzen de volgende onderwerpen:

A. De melkveehouderij en slachtvee in het algemeen en de opkoopprijs van rauwe melk in bijzonder;

B. Over het opzetten van een plantvermeerderingsproject voor fruit en semi- meerjarige en meerjarige gewassen;

C. Het opzetten en financiering van een model trainingscentrum voor de melkveeteelt voor jongeren;

BEKIJK OOK  Politie zoekt nabestaanden doodgereden voetganger

D. Het in het leven roepen van waterschappen in de belangrijkste productiegebieden in het district met name: Tijgerkreek west, La Poule, Uitkijkpolder en Pomona om het waterbeheer en onderhoud van de infrastructuur conform de Waterschapswet van 1931 zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 24 maart 2005 no.28 over te dragen aan een bestuur gekozen door de belanghebbenden;

De minister heeft de bovengenoemde adviezen van de Agrarische Adviesraad van Saramacca ter harte genomen en zal dit intern met zijn stafmedewerkers bespreken en op de eerst volgende meeting in februari de besluiten hieromtrent mededelen.

Voor wat betreft de urgente zaken zal de minister via de Districtscommissaris reeds de komende week in contact treden met de AAR van Saramacca.