fbpx

Minister Levens: maximaal 10 leerlingen in een klas vanaf 1 oktober

GFC NIEUWS- Bij de start van het nieuw schooljaar op 1 oktober mogen maximaal 10 leerlingen in een klas zitten.
Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur heeft met ondersteuning van Volksgezondheid en andere deskundigen de scholen technisch en persoonlijk veilig gemaakt voor de 144.000 leerlingen en meer dan 10.000 leerkrachten die in oktober starten, zei minister Marie Levens vanmorgen op een persconferentie.
Het ministerie wil niet dat er een piek ontstaat wanneer de scholen de deuren openen. Daarom zijn er diverse Covid-maatregelen en protocollen ontwikkeld.
Klassengrootte
De klassengrootte is teruggebracht en mogen maximaal 10 kinderen in de klas. Dit houdt in dat de leerlingen en studenten maximaal twee keer in de week fysiek aanwezig zijn op school. Levens benadrukt dat deze maatregel voor stad, district en het binnenland geldt.
De minister onderstreept dat de klassen sowieso kleiner zouden worden, al was er geen Covid. Haar streven is om het aantal leerlingen per klas terug te brengen naar 24. Echter kan dat nu niet, vanwege Covid en is de instructie zeker voor het komend schooljaar maximaal 10 kinderen per klas. Een leerkracht die op dit moment een klas heeft van 30 leerlingen zal 3 keer 10 leerlingen op school moeten ontvangen.
Het is niet verwachtbaar dat alle vakken die in vijf dagen werden gegeven in twee dagen gekofferd zullen worden. Taal en rekenen zullen vanzelfsprekend door de leerkracht verzorgd worden, omdat het twee probleemvakken zijn. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van speciaal ontwikkeld lesmateriaal per vak dat de kinderen wekelijks meekrijgen naar huis. Ook schoolradio en – tv zal worden geheractiveerd en het life streamen van lessen. De leerkracht zal wel in de klas nagaan als de vakken die via afstandsonderwijs worden verzorgd, door de kinderen zijn begrepen.
Preventieve maatregelen
De scholen zijn schoongemaakt en aanvullende hygiënische maatregelen getroffen, waaronder de aanwezigheid van wasbakken, kranen en stromend water. Aan de ouders wordt gevraagd om hun kind een klein flesje zeep of hand sanitizer mee te geven naar school.
Levens benadrukt dat op het schoolerf en in de lokalen een mond- en neusbedekking voor alle leerkrachten, ondersteunend personeel en kinderen vanaf 6 jaar verplicht is. Kinderen van de kleuterschool dragen geen mondkap.
Overige maatregelen zijn de anderhalve meter afstand in de klas, op het erf en in de pauzes, geen omhelzingen en handen schudden.
Van iedereen die het schoolerf opkomt, worden de handen gereinigd en de temperatuur gemeten. Scholen hebben looproutes aangebracht, zodat leerlingen zo min mogelijk in aanraking komen met elkaar. In samenwerking met Unicef zijn er voorlichtingsposters ontwikkeld die zijn aangeplakt op de scholen.
De pauzes van de verschillende leerjaren zijn niet tegelijk. De kinderen en studenten mogen tussendoor naar buiten om even hun mond-en neusbedekking af te doen. De schoolkantines gaan niet open en moeten de kinderen zelf voeding en genoeg drank meenemen.
Kinderen in de schoolbus of – boot zullen ruimer zitten. Daar zijn speciale protocollen voor geschreven. De minister garandeert dat overheidsschoolvervoer ( boten en bussen) beschikbaar zullen zijn. De boot-en bushouders die rijden en varen voor het ministerie zijn intussen uitbetaald. Met het ministerie van Transport, Communicatie & Toerisme wordt bekeken hoe de SRD 5 drastisch teruggebracht kan worden voor leerlingen en studenten.
Hieronder de officiële startdagen van de verschillende niveau’s voor het schooljaar 2020/2021
1 | GFC Nieuws
2 | GFC Nieuws
3 | GFC Nieuws

BEKIJK OOK
Atjoni en Pokigron worden ontdaan van afval