Minister Kuldipsingh informeert DNA over proces Covid-19-steun

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft De Nationale Assemblee (DNA) op 6 mei geïnformeerd over het proces met betrekking tot de Covid-19-steun die door de regering wordt uitgekeerd.

De bewindsvrouw ging in op vragen die tijdens de vergadering op 29 april door het parlement waren gesteld. Aan alle personen en bedrijven die door de Covid-19-pandemie getroffen zijn en zich online hebben geregistreerd, worden er reeds betalingen gedaan.

Het gaat om zij die zich in de periodes 1-15 februari 2021; 1-7 maart 2021 en 1-7 april 2021 hebben geregistreerd en volgens de vastgestelde criteria geselecteerd zijn om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid.

Voor wat betreft de periode februari tot heden is reeds SRD 5.674.500 uitgegeven aan Covid-steun.

Personen die zich in 2020 reeds hadden geregistreerd, zijn in mei 2021 opgeroepen zich opnieuw te registreren.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouw bevalt van vijfling, allen jongetjes

Minister Kuldipsingh herinnerde het college nogmaals eraan dat het bestand van 2020 heel erg vervuild was.

Na evaluatie is bepaald dat de personen zich opnieuw kunnen registreren, nu volgens vastgestelde criteria.

Zij deed vanuit het parlement een oproep aan de personen die zich in 2020 hadden geregistreerd, die opnieuw te doen.

In de registratieperiode februari tot en met april 2021 zijn er 683 personen niet geselecteerd. Hiervan hebben 316 een emailbericht ontvangen en 235 een brief. Een aantal van 115 personen moet zijn brief nog ophalen.

Minister Kuldipsingh zegt, dat er zoveel mogelijk wordt geprobeerd de mensen, die niet geselecteerd zijn, hiervan op de hoogte te stellen.

Zij die wel zijn geselecteerd krijgen ook een brief. Echter kan het ministerie niet overal aanwezig zijn, daarom dat men ook via de app en email wordt opgeroepen de brief op te halen.

In mei is het traject ingezet om alle geregistreerde personen op de hoogte te stellen van het resultaat van de selectie. “Hetzij via mail, telefonisch of app”, aldus de AWJ-minister.

Ze zegt dat voor werklozen die zich registreren voor de financiële steun er een matchmaking plaatsvindt met vacatures binnen de vacaturebank bij het ministerie, teneinde deze personen aan een baan te helpen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Tiener overleden nadat zijn vader hem uit huis zette

“We kunnen niet eindeloos financiële ondersteuning aan deze mensen blijven geven.” Indien de vacature wordt gevonden en een werkloze tot tweemaal toe weigert die te aanvaarden, zal hij/zij niet meer in aanmerking komen voor de Covid-19-steun.

Minister Kuldipsingh zegt, dat voor wat betreft de uitbetaling in Marowijne het ministerie voor een technische uitdaging was komen te staan.

Deze behoort thans tot het verleden. De bestanden zijn reeds naar de desbetreffende banken verzonden voor uitbetaling.

Verder is gebleken dat de meerderheid van het aantal geregistreerden uit Marowijne die geselecteerd zijn, geen bankrekening heeft.

Het ministerie heeft voor deze groep het proces voor het aanmaken van een bankrekening reeds ingezet. De personen uit het district Marowijne, die geselecteerd zijn, kunnen hun uitbetaling dan binnenkort tegemoetzien.

De bewindsvrouw benadrukt echter dat er criteria zijn voor het in aanmerking komen voor Covid-steun. “Het zijn de mensen die wel geselecteerd zijn”, geeft ze aan.

Overige berichten