Minister Hoefdraad gaat in op schuldenplafond en aflossing leningen

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is in De Nationale Assemblee (DNA) ingegaan op vragen over het financieel beleid.

De minister ging onder meer in op de vraag van volksvertegenwoordiger Gregory Rusland (NPS), over het schuldenplafond en de aflossingen de komende twee jaren.

De laatst gepubliceerde cijfers van het Bureau voor de Staatsschuld geven aan dat de buitenlandse schuld U$ 1,7 miljard en de binnenlandse schuld U$ 6,4 miljard bedragen. Hierin zijn inbegrepen de speciale goedgekeurde schulden door het parlement, te weten: het Dalian en het Huawei breedbandproject die buiten het plafond van de wet op de Staatsschuld vallen.

Als er volgens Hoefdraad gekeken wordt naar het Bruto Binnenlands Product (BBP) eind 2017 en de eind wisselkoersen 2017 van de Centrale Bank van Suriname, is de schuld iets boven de 70% ten opzichte van de schuld in termen van het BBP.

De bewindsman benadrukt dat deze schuld aflosbaar is en binnen het financieel beleid totaal ‘manageble’ is. De komende twee jaren moet er aan schuld volgens de begroting van 2019 US$ 1.4 miljard en 2020 US$ 1.7 miljard worden afgelost. Behalve het goed managen van de schuld wordt er naar zeggen van de bewindsman ook gekeken naar andere oplossingen.

Recentelijk is in samenwerking met de Inter American Development Bank (IDB) een herstructurering gedaan van het rentepercentage, hetgeen Suriname jaarlijks enkele voordelen zal opleveren.

De minister haalde aan dat het financieel systeem van ons land normaal functioneert. Waar in de afgelopen periode enkele knelpunten waren ontstaan, zijn verbeteringen getroffen. De CBvS en de algemene banken zijn hierover in goed overleg met elkaar.

Overige berichten