fbpx

Minister Hoefdraad benadrukt belang investeren in Belastingdienst

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën benadrukt dat zware investeringen in de Belastingdienst noodzakelijk zijn om zodoende meer inkomsten binnen te halen. Met slechts 17% van het Bruto Binnenlands Product zal geen enkele overheid haar huishouden goed kunnen draaien.

De bewindsman zei in De Nationale Assemblee dat de luxe tijden dat de overheidsfinanciën meer door opbrengsten uit de commodity’s en ontwikkelingshulp en minder uit fiscale inkomsten betaald werden, voorbij zijn.

De minister gaf de urgentie aan van het investeren in de Belastingdienst. Een nul scenario zonder in te grijpen is niet verantwoord aangezien dit nadelige gevolgen zal hebben voor het hele land.

De aangekondigde belastinghervormingen zal met alle aandacht, benodigde middelen en met vereiste voortvarendheid ter hand worden genomen, zei de bewindsman op vragen van het parlement over zijn ministerie.

Het vertrekpunt van de hervormingen is de realisatie van een rechtvaardig en efficiënt stelsel waarbij iedere burger naar draagkracht en vermogen een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het land.

Volgens minister Hoefdraad moet het belastingstelsel effectief worden ingezet om het overheidsbeleid in belangrijke mate te kunnen financieren.

De minister zegt een strategie te hebben waarbij het niet zo is dat de belastingdruk verhoogd wordt maar juist om de basisgrondslag voor de belasting te verbreden. Daarbij is het de bedoeling dat degenen die voorheen hebben bijdragen nu ook hun ‘’fair share’’ geven voor de verdere vooruitgang van Suriname.

Het transformatieproces van de belasting gaat over twee trajecten te weten het herzien en moderniseren van het fiscaal stelsel en het reorganiseren van de Belastingdienst.(GFC)