fbpx

Minister Gopal geïnformeerd over plannen Surinaamse Troefcall Bond

Het bestuur van de Surinaamse Troefcall Bond (STcB), onder leiding van Manolito Vasilda, heeft de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, geïnformeerd over haar plannen en activiteiten. Tijdens het bezoek werd de minister ook de uitdagingen van de troefcall sport voorgehouden.

Het huidig bestuur van de STcB zit reeds 6 jaar aan. Bij de bond zijn er 18 verenigingen aangesloten waarbij het ledenbestand uit ongeveer 350 bestaat. Voorzitter Vasilda heeft de minister een uiteenzetting gegeven over het reilen en zeilen binnen de troefcall sport. Hij heeft benadrukt dat de sport steeds groeit doordat er meer verenigingen worden opgericht die zich aansluiten bij de bond. Jaarlijks worden er competities afgewerkt.

BEKIJK OOK
LVV Nickerie slaat alarm: rattenplaag op rijstvelden

Hiernaast participeert Suriname ook aan internationale toernooien. Troefcall is een bekende sport bij verschillende toernooien zoals onder andere interbanken- en lantiman toernooi. Middels deelname aan internationale toernooien tracht de bond bekendheid te geven aan Suriname.

Minister Gopal stelt de inzet van het bestuur op prijs om steeds meer bekendheid te geven aan de troefcall sport en om jaarlijks competities af te werken. Verder heeft de minister notitie genomen van de uitdagingen. Hiernaast zijn er ook afspraken gemaakt met betrekking tot de samenwerking en de ondersteuning om deze tak van sport tot ontwikkeling te brengen.