fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Minister Getrouw wil zerotolerancebeleid uitvoeren binnen KPS

De betrouwbaarheid van de politie bij burgers geniet hoge prioriteit op de agenda van minister Stuart Getrouw van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol). Dat liet hij vrijdag duidelijk merken in zijn toespraak bij de jaarafsluiting van het Korps Politie Suriname (KPS), waarbij meer dan 150 politieambtenaren in een naast hogere rang zijn bevorderd.

De bevordering is over de gehele linie van hulpagent tot adspirant en van inspecteur 1ste klasse tot hoofdinspecteur.

Volgens de minister verwachten burgers door het heel land een eenduidige en betrouwbare politieorganisatie, daarom heeft hij vanaf zijn aantreden in april 2018 het traject ingezet om te werken aan de integriteit van de politie.

Door hem is er een integriteitscommissie samengesteld om naast de wettelijke en beroepscodes van ethiek en integriteit duidelijke beleidskaders aan te geven “Ik doe een beroep op alle leidinggevenden en medewerkers binnen het korps om met elkaar integriteitsdilemma’s die zich voordoen op het werk bespreekbaar te maken. Spreek uw collega aan op normafwijkend gedrag. Het spreekt vanzelf dat ook een aantal specifieke omgevingsfactoren van invloed is op de integriteit van de politie”, zei hij tot de aanwezigen.

De minister doet ook een beroep op de samenleving om niet mee te werken aan integriteitsschendingen. “Er zal een zerotolerancebeleid uitgevoerd worden op dit stuk. Dit is belangrijk vanwege de legitimiteit, het handhaven van de rechtstaat en het gezag van de politieorganisatie”, zei Getrouw verder.

Het haast afgelopen jaar is volgens de minister een beweeglijk jaar geweest voor het KPS. Er is onder andere een transformatieproces gestart, waarbij de leiding is vervangen en verschillende mutaties heeft plaatsgevonden. De herwaardering van het KPS is thans in een vergevorderd stadium.

Eind januari 2019 moet het zover zijn dat de politie een nieuwe loonreeks heeft. Er is reeds een project voorbereid en goedgekeurd om het wagenpark van het korps te verbeteren en is er een aanvang gemaakt met de aanschaf van Persoonlijke Standaard Uitrusting (PSU) en de renovatie van de politieposten.

OOK INTERESSANT
Voetballer Quincy Promes vervolgd voor smokkel van meer dan 1300 kilo cocaïne

Waarnemend Korpschef Roberto Prade zegt dat het KPS in haar streven naar realisatie van de beleidsvoornemens en de gestelde doelen in het haast afgelopen jaar verschillende resultaten heeft geboekt. Hij noemde daarbij de her allocatie van de beperkte middelen, waardoor er effectief en efficiënte inzet kon plaatsvinden ten bate van de dienstverlening.

Verder het versterken van de verschillende structuren binnen het korps, het uitvoeren van verschillende operaties en geïntegreerde strategieën daarbij om de criminaliteit terug te brengen tot beheersbare proporties.

De korpschef noemt ook het aangaan en versterken van vriendschaps- en samenwerkingsverbanden met ketenpartners binnen als buiten Suriname. Hieruit zijn verschillende trainingen, meetings en operaties voortgevloeid.

Het uitvoeren van succesvolle operaties met vele aanhoudingen waarbij drugs, wapens en andere contrabande in beslag zijn genomen en de inzet van verschillende interventie eenheden zoals het Arrestatieteam en RBT – Midden, Paramaribo en Oost plaatste de korpschef ook in de rij van successen.

Voor 2019 zal er een preventief beleid worden uitgevoerd in de vorm van voorlichtingsprogramma’s en het uitvoeren van opvallende en onopvallende surveillance.

Er zal meer worden geïnvesteerd in domeinen van georganiseerde criminaliteit met als focus mensenhandel, drugsbestrijding, witwassen en cybercrime, jeugd en zeden delicten, huiselijk geweld, de verkeersveiligheid, maritieme veiligheid, basiszorg buurtmanagement en specialistische politiezorg.

Procureur-Generaal (pg) Roy Baidjnath Panday zei dat het Openbaar Ministerie het heel bijzonder vindt dat er goed werk verzet is in de administratieve taken van de politie teneinde de handhaving van de openbare orde. “Er is nog heel veel ruimte voor verbetering van de kwaliteit van het recherche werk. Wij gaan ons sterk maken om het overleg met de recherchediensten te gaan intensiveren en kwaliteitsslag te brengen in het recherche werk”, zei de pg. Hij onderschreef ook het belang van digitale recherche en het project Safe City.(GFC)