Minister Getrouw bespreekt uitvoering Carisecureproject met UNDP-missie

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft de verdere uitvoering van het regionaa lproject Carisecure besproken met een missie van het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) in samenwerking met het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) onder leiding van de vertegenwoordiger in Suriname, Alexis Armstrong.

De minister maakte officieel kennis met de USAID/UNDP-missie en de in Suriname geïnstalleerde Carisecure Task Force. CariSecure is een regionaal project geïnitieerd door de USAID/UNDP, waarvan Suriname deel uitmaakt.

De Task Force is in februari geïnstalleerd om de project targets te helpen bereiken en daarna verder te gaan.

De bedoeling van het project is om zoveel mogelijk data te verzamelen van jeugdigen die in aanraking komen met Justitie en Politie. Daarnaast om ook data te delen met belangrijke stakeholders zoals het Openbaar Ministerie (OM), het gevangeniswezen en de Rechterlijke Macht.

Tijdens de presentatie heeft de organisatie aangegeven dat zij deze maand wil starten met een pilotproject bij het Korps Politie Suriname. De apparatuur zijn nu al in aankoop en in augustus 2018 zal er een consultant worden aangetrokken samen met het ICT-team van Suriname om de apparatuur, twee desktops, twee GPS-instrumenten en een server te installeren.

Verder zal er een trainer naar Suriname afreizen om het personeel van KPS te trainen. De bedoeling is om in een latere stadium over te gaan tot de uitvoering van het project binnen KPS, het Openbaar Ministerie, de Rechterlijke Macht en binnen het gevangeniswezen.

De minister werd bij deze meeting ondersteund door de waarnemend korpschef Roberto Prade, de directeur van Justitie, Marianne Chin a Fat, en de directeur Operationele Diensten, Lucretia Redan.

De bewindsman en de waarnemend korpschef hebben besloten om vanwege de reeds bestaande infrastructuur, de desktops en de GPS-instrumenten te installeren op de politiebureaus De Nieuwe Grond en Gyersvlijt. De server komt op het hoofdbureau van de politie aan de Duisburglaan.(GFC)