fbpx

Minister Financiën weerlegt sensationele berichtgeving in kwestie DSB

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën betreurt de berichtgeving via Nederlandse media in de kwestie rond De Surinaamsche Bank. In een verklaring gaat de bewindsman in op dit onderwerp.

“Het bericht van Pieter van Maele in dagblad Trouw is niet gestoeld op waarheid en poogt met spinsels Suriname in een kwaad daglicht te stellen. Het geeft een compleet verkeerde voorstelling van zaken en is kennelijk bedoeld om chaos te creëren en de aandacht van werkelijke zaken af te leiden, stelt de minister.

“De stelling dat de beleggingen in overheidspapier de oorzaak zijn van de moeilijkheden bij DSB is onjuist en wordt ronduit tegengesproken door de feiten en data”.

“Er zijn binnen DSB beslissingen genomen die tot verlies hebben geleid maar deze kunnen en mogen nooit en te nimmer in relatie gebracht worden met het overheidsschatkistpapier. De overheid is niet debet aan de vermeende aantijgingen”.

“De Centrale Bank met ondersteuning van de regering zet thans in goed overleg met het management en raad van commissarissen van DSB een plan in werking opdat DSB gauw kan wederkeren naar een normale situatie van vóór deze verlieslatende beslissingen en waarbij noch het financiële systeem noch de spaarders enige hinder zullen ondervinden”.

“Samengevat kleven er de volgende onwaarheden aan het artikel”.

“Er is geen monetaire financiering van DSB naar de Staat. Die is er nooit geweest en is er nu ook niet. DSB belegt net als elk andere commerciële bank in schatkistpapier van de Surinaamse overheid, waarover de Surinaamse overheid rente betaalt en de aflossingen tijdig pleegt”.

“Banken zetten vrije middelen in om te beleggen omdat hierdoor inkomsten verkregen worden. Beleggen in overheidspapier geeft inkomsten, maar een commerciële bank creëert hiertoe geen extra geld. Dat kan zij niet, want ze is geen monetaire autoriteit. Zij zal voor dit doel ook geen geld lenen bij de moederbank, omdat dit juist geld kost”.

“Over schatkistpapierbeleggingen valt ook dit te zeggen. Vele overheden in de wereld geven schatkistpapier uit als een normale vorm van financiering. Indien Surinaamse banken in dergelijke waardepapieren van buitenlandse overheden beleggen heet dat ook niet monetaire financiering. En het is echt niet anders wanneer het de Surinaamse overheid betreft”.

“DSB leent ook niet aan de CBvS om dit geld door te sluizen. Integendeel, banken hebben in het verleden geld geleend bij de moederbank, en kunnen dit nog steeds doen indien zij tijdelijke liquiditeitsproblemen ondervinden. Vóór de introductie van het nationaal bancaire betaalsysteem, dat geleid wordt door de CBvS, ondervonden sommige banken een overtrekking op hun werkrekening (“roodstand”) wat gelijk was aan lenen bij de CBvS”.

OOK INTERESSANT
Levenslang voor afslachten 13-jarig meisje door gestoorde klasgenoot

“Nu kan dergelijk lenen formeel via de zogeheten liquiditeitsfaciliteit tegen een behoorlijke rente, de discontovoet. Maar ook dit gebeurt niet om door te lenen aan de overheid, omdat het te kostbaar zou zijn”.

“Het is voorts ook een mythe als zou de CBvS monetaire financiering aan de overheid verstrekken. De Minister van Financiën en de Governor van de Centrale Bank van Suriname tekenden in mei 2016 een Memorandum van Understanding om geen monetaire financiering van de overheidsbegroting door de moederbank meer toe te staan”.

“Dit is een zeer serieus document en hieraan hebben de partijen zich sindsdien strikt gehouden. Integendeel lost de overheid haar schuld aan de CBvS maandelijks af. De gepubliceerde data van beide instituten laten dit zeer duidelijk zien”.

“De beleggingsportefeuille van andere banken bevatten ook overheidspapier, evenals DSB. Maar het is niet deze belegging die slecht doet, want de overheid betaalt rente en leent niet monetair. Vanwege de moeilijke economische situatie waarin het land verkeerde hadden alle banken een achteruitgang in inkomsten. Ze hebben zich echter wel allemaal kunnen herstellen en hebben praktisch allen winst behaald. Dat het DSB nog niet meezit, heeft te maken met andere besluiten en geenszins het beleggen in schatkistpapier”.

“Deze ex-directeur meneer Moison komt vaker in de buitenlandse media en nu via een schrijver die zich veelal anti-Surinaams profileert en met halve waarheden en hele leugens de wereld van informatie over Suriname voorziet”, legt de minister uit.

“Dit geeft zeer ernstig te denken wat de bedoeling van deze figuur is die als ex- directielid binnen DSB niet alleen het bankgeheim niet respecteert, maar ook doelbewust leugens verspreidt”, meent Hoefdraad..

“Beleggers worden opgeroepen om de juiste informatie tot zich te nemen en beslist niet hun geld bij DSB weg te halen. Het zou de oplossing die nu wordt afgehandeld juist vertragen of bemoeilijken. Dat weet meneer Moison en daarom dat hij bewust onrust zaait”.

“U wordt daarom opgeroepen niet in paniek te geraken. U zult voorzien worden van alle nodige informatie. Juist ook die informatie waardoor u weet wat de werkelijke oorzaak van de ontstane situatie is. De overheid roept u op ondersteuning te geven aan het stappenplan van de CbvS in samenwerking met directie en RvC van DSB voor een ordelijke en rechtvaardige oplossing in het belang van de gehele gemeenschap en ook in het bijzonder de DSB spaarders”, aldus minister Hoefdraad.(GFC)