Minister Financiën neemt “National Accounts” publicatie in ontvangst

GFC NIEUWSREDACTIE- In december 2020 heeft het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) de vijfde tevens laatste publicatie van dat jaar genaamd “National Accounts: Macro-Economic Aggregates in Suriname, 2015-2019 Sources and Methods Rebased series (Base Year 2015, SNA 2008 compliance)” geproduceerd.

Een delegatie van het ABS onder leiding van directeur Iwan Sno heeft het eerste exemplaar van deze zeer belangrijke publicatie op 3 februari 2021 aan de minister van Financiën Armand Achaibersingh overhandigd. B

ehalve de minister hebben ook de aanwezige directeur van Financiën en Planning, Jan Tauwjoeram, en de voorzitter van de Commissie voor de Statistiek, Marlene Troenosetro, een korte toespraak gegeven. De minister was blij met het materiaal en benadrukte opnieuw het belang van het ABS. De voorzitter van de COMSTAT pleitte voor een betere waardering voor het ABS.

Een belangrijke mijlpaal voor het ABS is dat Suriname het vijfde CARTAC-land is dat een overstap gemaakt heeft van SNA 1993 naar SNA 2008.

De jongste Nationale Rekeningen publicatie bevat 3 hoofdstukken te weten; “UN system of National Accounts 1993 and 2008”, “Suriname System of National Accounts 1993 versus 2008” en “Income Method (Current prices)”.

In het tweede hoofdstuk zijn bbp-schattingen volgens de productiemethode en uitgavenmethode gepresenteerd (inclusief een uitgebreide methodologische uitleg) en is een Supply en Use tabel voor 2015 opgenomen. Het derde hoofdstuk bevat BBP schattingen volgens de inkomensmethode. Het geheel wordt afgesloten met negen toelichtende bijlagen.

Voor de media zal er voor 1 week, in de periode 5 t/m 11 februari 2021, een gereduceerd tarief gehanteerd worden bij aankoop van een “National Accounts” publicatie. Let wel: de aankoop van een publicatie geschiedt alleen op afspraak.