Minister Ferrier gaat in op kwestie IGSR/Universiteit

Behoorlijk bestuur en transparantie zijn speerpunten van deze regering. Alles wat wordt gedaan moet verantwoord kunnen worden”, zei minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur tijdens een persconferentie over de situatie bij de Anton de Kom Universiteit en de Institute for Graduate Studies and Research (IGSR).

De minister heeft de voorzitter van het Universiteitsbestuur, Jack Menke, vanwege mogelijke misstanden die nader onderzocht moeten worden, ontslag aangezegd.

Het probleem begon toen het bestuur van het IGSR ontdekte dat er vreemde financiële kasstromen in de administratie van het instituut waren terecht gekomen. Deze middelen die behoren aan de universiteit werden door de directeur van het IGSR ”gebypassed” naar de rekening van het instituut. Dit is per schrijven aangegeven aan het bestuur van de universiteit. Het IGSR is deel van de Anton de Kom Universiteit.

Het bestuur van het IGSR had de minister hierover in een later stadium per brief ingelicht waarbij gevraagd werd naar een CLAD-onderzoek.

Volgens minister Ferrier is het gebruik dat bij een onderzoek in dit geval de directeur van het IGSR op non actief te stellen zodat het resultaat daarvan afgewacht kan worden.

Een andere zaak die ook niet lekker ligt is volgens de bewindsvrouw het feit dat bij de oprichting van de PhD-opleiding zaken niet helemaal in place waren.

Het bestuur van universiteit had ook hierover vragen gesteld waarbij sprake was van conflicterende betrokkenheid van de voorzitter van het universiteitsbestuur die volgens de statuten als deel van het dagelijks bestuur ook geen andere functie binnen de universiteit mocht hebben.

De voorzitter van het universiteitsbestuur was namelijk ook voorzitter van de PhD board.

Minister Ferrier juicht het hebben van een PhD instituut toe, maar zaken moeten eerst goed worden voorbereid en “moet er ook geluisterd worden naar de feedback die vanuit het universiteitsbestuur gegeven wordt. Dat is goed bestuur”, benadrukt de bewindsvrouw.

De voorzitter van het universiteitsbestuur kan juridisch niet buiten functie gesteld worden, waardoor ontslag is aangezegd door het ministerie van Onderwijs.

De zaak is ernstig te noemen aangezien ook vicepresident Ashwin Adhin en de Raad van Ministers zich erover hebben gebogen.

Overige berichten