Minister Ferrier buigt zich over kwestie NATIN

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW en C) Lilian Ferrier is bezig een oplossing te zoeken voor de problemen die nu spelen op het Natuur Technisch Instituut (Natin).

De situatie is zo nijpend dat enkele leerlingen vanaf het begin van dit jaar geen les hebben kunnen volgen in de vakken ICT, Microbiologie, Electro, Werktuigbouwkunde, Engels en Wiskunde. De leraren zijn sedert de vorige week in beraad.

Een van de oorzaken volgens de docenten is de slechte communicatie die er bestaat met de waarnemend directeur van het instituut.

Minister Ferrier gaf in De Nationale Assemblee (DNA) aan dat het ministerie een bepaalde aanpak van zaken heeft. Er wordt niet naar slechts één partij geluisterd maar naar alle betrokkenen.

Ze zegt de ontevredenheid van de leerkrachten te begrijpen, maar wijst er ook op dat de problemen niet gelijk kunnen worden opgelost. Het ministerie wenst te weten wat zich precies afspeelt op het instituut en hoelang dit zich al afspeelt.

De bewindsvrouw zegt geen minister te zijn die adhoc zaken doet. Het probleem moet goed aangepakt worden, zodat de situatie op de school weer wordt genormaliseerd.

Ze vroeg de ruimte om het vraagstuk met alle betrokkenen te bespreken. Het is niet juist dat het ministerie problemen negeert.

Overige berichten