fbpx

Minister Emanuël voorstander open deur policy met sportbonden

GFC NIEUWS- De besturen van het Surinaamse Olympisch Comité (SOC), Surinaamse Voetbalbond (SVB) en de Surinaamse Zwembond (SZB) hebben een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emanuël.
Tijdens de bezoeken is er van gedachten gewisseld over de voortzetting van de samenwerking met het ministerie waar sport nu onder gebracht is.
De Sportminister vindt het belangrijk om een goede verstandhouding te hebben met de sportbonden en het SOC. Minister Emanuël is van mening dat alle districten vertegenwoordigd moeten zijn bij de competities die georganiseerd worden door diverse bonden. Door een goede verstandhouding met de bonden kunnen wij gericht een integrale nationale sportbeleid uitvoeren.
Het ministerie wil samen met de regering, sport dichterbij brengen bij het volk. Samen met de bonden zal het ministerie werken aan het ontwikkelen van een structuur waarbij sporttalenten gedegen begeleiding krijgen om zo te komen tot internationale topsport prestaties.
De voorzitters en de besturen van het SOC, SVB en SZB hebben toegezegd mee te zullen werken aan de sport te decentraliseren. Verder hebben zij tijdens het gesprek ook aangegeven dat ze een bijdrage zullen leveren om de sportleiders van het ministerie te coachen en hen te interesseren om zich te specialiseren. Dit zal bijdragen aan de ontdekking van nieuw sporttalent en begeleiding van de nieuwe sporters.
De sportbonden zijn verder van mening dat er een goede samenwerking moet zijn tussen het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur. De samenwerking tussen beide ministeries kan bijdragen aan de vroege ontdekking van talent.

BEKIJK OOK
Turkse crimineel aangehouden in Suriname