Minister Emanuël oriënteert zich in westelijke districten

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft dit weekend de districten Saramacca, Coronie en Nickerie aangedaan.

Tijdens dit bezoek hebben de districtscommissarissen (dc’s) zich uitgesproken over de problemen die zij in hun districten hebben geconstateerd. De grootste problemen zijn van financiële aard. De dc’s zijn ingenomen met het bezoek van de minister omdat de diverse probleemgebieden besproken konden worden.

Minister Emanuël zei dat het belangrijk is “als leidinggevende om zich te oriënteren op de werklocatie en de omstandigheden waaronder de mensen werken goed tot je te nemen. Op die manier ben je beter instaat om adequaat in te spelen op tekortkomingen”.

Dc Sherin Bansi-Durga van Saramacca gaf aan dat de financiële situatie op haar commissariaat van dien aard is dat het personeel dat in dienst genomen is door de vorige regering niet kan worden betaald. “Velen van hen hebben ook geen werk”, zei Bansi.

Emanuël vindt het inspirerend te zien dat het personeel ondanks de beperkte middelen zich enorm inzet om heel wat zaken te realiseren. “Het werk op een commissariaat is beslist niet eenvoudig. Volgens haar staat het district Saramacca qua ontwikkelingspotentieel heel hoog aangeschreven. Daarbij wordt onder andere gedacht aan de vruchtbare gronden voor landbouwdoeleinden.

Dc Maikel Winter van Coronie stelde eveneens dat de slechte financiële situatie in alle districten duidelijk zichtbaar is, zo ook in het kokosdistrict. De minister wees erop dat de economische mogelijkheden in dit district talloos zijn. Het is dus belangrijk dat er vanuit het commissariaat alvast goed huiswerk gemaakt wordt.

“Het overheidsinstituut werkt ondersteunend naar de andere maatschappelijke entiteiten die moeten zorgen voor de economische opleving in het district. De overheid begrijpt daarbij dat de middelen niet voor het oprapen zijn, maar met de juiste opstelling en een coöperatieve benadering kan de levensstandaard van de mensen verbeterd worden”.

De minister deelde mee dat er vanuit het ministerie wordt gewerkt aan het verder decentraliseren van het sportbeleid. Dit is nodig om de sporttalenten in de districten vroegtijdig te ontdekken en hen te ontwikkelen tot topsporters om nationaal zowel internationaal te presteren. In dit traject is er een belangrijke rol weggelegd voor de districtscommissariaten.

Overige berichten