fbpx

Minister Emanuel maakt kennis met personeel directoraat Sportzaken

GFC NIEUWS- Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sportzaken (RO&S) heeft een aanvang gemaakt met kennismakings- en oriëntatiebezoeken aan de verschillende onderdirectoraten die onder het directoraat Sportzaken vallen.
Het gaat om de onderdirectoraten: Onderzoek Informatie en Kadervorming, Sportaccommodaties en Ruimten, Recreatie & Sport en de Administratieve Diensten. Emanuel werd vergezeld door de directeur Sportzaken, Mitchell Kisoor, en de onderdirecteur Administratieve Diensten, Ronny Pinas.
De bewindsvrouwe heeft het personeel van Sportzaken voorgehouden dat zij openstaat voor een goede samenwerking met hen. Zij heeft de uitdagingen op de werkvloer aangehoord en is voornemens zich in te zetten voor de aanpak daarvan. De minister heeft ook haar bereidwilligheid getoond voor een open communicatie met het personeel.
Zij hebben toegang tot communicatie met de minister, zodra er daaraan behoefte bestaat. Ook heeft de RO&S-minister haar interesse kenbaar gemaakt om, ter bevordering van bewegen, samen met het personeel spontaan deel te nemen aan reguliere sportactiviteiten.
Het directoraat Sportzaken tracht middels een planmatig beleid voorwaarden te scheppen voor de sportgemeenschap om een kansrijke deelname te hebben in bewegingssituaties.
Ook is het directoraat verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid welke erop gericht is een sport- en bewegingscultuur bij de bevolking te stimuleren, waardoor een groot mogelijk deel actief aan enige vorm van beweging zal participeren. Hierdoor wenst het directoraat de positionering van de sport binnen de Surinaamse samenleving te verbeteren.

BEKIJK OOK
Crew Fly Allways betrokken bij aanrijding, piloot gewond