fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Minister Elias praat met directie Diakonessenhuis

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid en de directie van het Diakonessenhuis hebben een zeer goed onderhoud gehad. Het gesprek ging over de financiële situatie waarmee het ziekenhuis te kampen heeft.

Tijdens deze meeting waren verder aanwezig Julian Pengel, medisch directeur, Ruth Mangroe, verpleegkundig directeur, de voorzitter van het Stichtingsbestuur Deborah Haakmat te samen met twee leden Cindy Eersel en Robert Dongor van het Diakonessenhuis.

Het ministerie van Volksgezondheid wenst te benadrukken dat er altijd een goede relatie is met de ziekenhuizen en het Staatsziekenfonds (SZF). Een platform van continue overleg is er geweest, waarbij knelpunten zowel in de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) als in bilateraal verband besproken zijn tussen alle partijen. Het ministerie heeft zich juist de afgelopen tijd bijzonder beijverd om samen met het Staatsziekenfonds extra gelden over te maken naar alle ziekenhuizen, waaronder ook het Diakonessenhuis.

Deze injecties zijn de afgelopen maanden steevast overgemaakt met behulp van het ministerie van Financiën, naar aanleiding van de financiële situatie waarin deze ziekeninstellingen verkeren. Ook het SZF heeft altijd de gelden overgemaakt voor geleverde diensten en is er hoegenaamd geen sprake van achterstanden.

OOK INTERESSANT
Omstanders houden koperdief staande

Tussen partijen is afgesproken dat er ruimte moet worden gecreëerd om een eventueel verschil van inzicht tussen ingediende declaraties en uitbetaalde facturen tussen partijen te laten overeenkomen, waarna ook hierop eventueel gericht kan worden verrekend.

Partijen wensen te benadrukken dat het Diakonessenhuis de afgelopen maand reeds SRD 500.000 als financiële injectie van het SZF heeft ontvangen naast de reguliere overmaking van ligdag facturen.

Eind december wordt nog eens 2 miljoen aan toegevoegd en in de loop van januari 2019 nog eens 500.000 aan injecties, vanuit het SZF. Dit naast de reguliere betalingen.

Het ministerie van Volksgezondheid wil met dit bericht aangeven dat de dienstverlening naar de samenleving steeds gegarandeerd is.(GFC)